Start Arrow Budowa domuArrow Montaż dachówki

Montaż dachówki

Instrukcja montażu dachówki, na przykładzie dachówek ma zastosowanie zarówno dla dachu z łaceniem układanym na folii wstępnego krycia, jak i dachu z łaceniem układanym na pełnym poszyciu drewnianym (deskowanie lub płyta drewnopochodna) pokrytym papą.

Konstrukcję drewnianą dachu należy wykonać dokładnie, z uwzględnieniem płaszczyznowania połaci, ponieważ wpłynie to na dokładność montażu dachówki, a w efekcie końcowym na estetykę i niezawodność pokrycia dachowego. Panele dachówki mocowane są do łat przy pomocy powlekanych gwoździ w charakterystyczny sposób „od czoła” zapewniający dużą odporność na obciążenie wiatrem. Montaż dachówki nie wymaga stosowania skomplikowanych narzędzi. Cięcie paneli można wykonywać tylko nożycami do blachy bądź gilotyną.

Montaż dachówki krok po kroku przedstawiają specjaliści firmy ICOPAL, producenta dachówek Decra®

 • Etap 1. Montaż kontrłat

Montaż rozpocznij od ułożenia na folii wstępnego krycia i zamocowania kontrłat na krokwiach. Przy montażu na poszyciu pełnym, rozstaw kontrłat dobierz w oparciu o rozmiary stosowanych łat. Sposób montażu kontrłat w koszach i na narożach opisany jest w punktach 3 i 4.

 • Etap 2. Wentylacja

Grubość kontrłat nie powinna być mniejsza niż 25 mm, w celu zapewnienia właściwej wentylacji dachu.

 • Etap 3. Przygotowanie detali – krawędzie narożne

Równolegle do osi krawędzi narożnej zamocuj po jednej kontrłacie na każdej połaci. Posłużą one do stabilnego zamocowania końców łat.

 • Etap 4. Przygotowanie detali – kosz

Przygotuj wzmocnienie koszowe mocując w koszach deski o grubości kontrłat i szerokości stosownej do projektowanej szerokości kosza. Ostateczna szerokość kosza nie powinna być mniejsza niż 125 mm.

 • Etap 5. Wyznaczenie położenia pierwszej łaty – z okapnikiem

Mocowanie łat rozpocznij od wyznaczenia łaty bazowej, która będzie linią odniesienia do rozmierzenia pozostałych łat. Jeśli stosujesz okapnik, to użyj go do przymiaru. Tylna ścianka skierowanego do rynny okapnika wyznaczy linię łaty bazowej, od której odmierzać będziesz odległości do kolejnych łat.

 • Etap 6. Wyznaczenie położenia pierwszej łaty – bez okapnika

W przypadku braku systemowego okapnika, położenie łaty bazowej możesz wyznaczyć używając jako przymiaru dachówki. Krawędź dachówki nie powinna być wysunięta poza okap więcej niż na 1/3 szerokości rynny. Tylne zgięcie dachówki wyznaczy położenie łaty bazowej, od której odmierzać będziesz wymiary do kolejnych łat. Następnie przybij łatę na krawędzi połaci dachowej, do której zamocujesz obróbkę okapową z blachy powlekanej.

 • Etap 7. Montaż łat – rozmierzenie

Rozmieść i zamocuj kolejne łaty posuwając się w kierunku od łaty bazowej do kalenicy. Odległości należy mierzyć od czoła do czoła łat. Przestrzeganie właściwych wymiarów ma duży wpływ na efekt pracy. Układanie możesz ułatwić sobie stosując prosty przyrząd.

 • Etap 8. Montaż łat – kalenica

Ostatnią łatę zamontuj w odległości 10 mm od przełamania kalenicy. Przybij dodatkową łatę poniżej. Podwójne łaty kalenicowe stworzą podparcie dla najwyższych rzędów dachówki oraz ułatwią montaż gąsiorów kalenicowych.

 • Etap 9. Montaż łat – kosz

Łaty dochodzące do kosza przytnij pod odpowiednim kątem, a następnie zamocuj łaty równoległe do osi kosza, po obydwu stronach, w odległości min. 75 mm. W przypadku stosowania systemowego profilu kosza, użyj go jako przymiaru do właściwego osadzenia łat w koszu. Zastosowanie dodatkowych łat w koszu pozwoli na wygodny montaż docinanych dachówek.

 • Etap 10. Przygotowanie wiatrownic

Deski wiatrowe zamocuj tak, aby wystawały 25 mm ponad płaszczyznę łat. Pozwoli to na prawidłowe zamocowanie obróbki wiatrownic.

 • Etap 11. Układanie dachówki – faza 1

Przystąp do układania dachówek rozpoczynając od pierwszej łaty poniżej kalenicy. Aby uzyskać najlepszy wygląd dachu ułóż zakłady dachówek tak, aby nie były widoczne z głównej linii widoku dachu. Kierunek układania jest dowolny. Dachówkę mocujemy wstępnie tylko na górnej krawędzi.

 • Etap 12. Układanie dachówki – faza 2

Dachówka ostatniego rzędu kalenicowego powinna być przycięta do odpowiedniej długości i zagięta do góry na ok. 25 mm. W przypadku, gdy szerokość najwyższego rzędu jest zbyt mała na zastosowanie ciętego panelu, zastosuj dachówkę kalenicową.

 • Etap 13. Układanie dachówki – faza 3

Ułóż bez przybijania kilka rzędów dachówek, przesuwając się z pracami w kierunku okapu.

 • Etap 14. Mocowanie dachówek

Po ułożeniu kilku rzędów dachówek, przybij je stosując cztery gwoździe na jedną dachówkę. Zastosuj dwa gwoździe na zakładach, oraz dwa następne, w co drugim zagłębieniu dachówki, wbijając je od czoła. Dociśnij panel w momencie wbijania gwoździa.

 • Etap 15. Mocowanie okapu

Przybijając dachówki w rzędzie okapowym (wersja bez okapnika) do łaty bazowej, gwoździe należy wbijać od góry, 10 mm w bok od najwyższego punktu dachówki, używając czterech gwoździ na jedną dachówkę. Po zakończeniu układania dachówek pokryj łby gwoździe masą i posypką.

 • Etap 16. Komunikacja

W celu uniknięcia wgnieceń, chodząc po układanych panelach, stawiaj stopy w zagłębieniu dachówki w miejscu podparcia łatą.

 • Etap 17. Obróbka wiatrownic

Przystępując do wykonania obróbek zacznij od wiatrownicy. Występują lewe i prawe obróbki wiatrownic. Gwoździe mocujące wbijamy również od góry, przy wewnętrznej krawędzi obróbki w liniach przechodzenia łat dachowych. Po zakończeniu prac łby gwoździe wbitych od góry, należy pokryć masą.

 • Etap 18. Montaż gąsiora płaskiego

Wyznacz położenie łat mocujących używając jako przymiaru gąsiora płaskiego. Następnie zamocuj łaty o wymiarach 50 mm x 25 mm oraz taśmę wentylacyjną po obydwu stronach kalenicy. Łaty przybij gwoździami w najwyższych punktach dachówki. Następnie załóż gąsior i przybij go czterema gwoździami po obydwu stronach. W ten sposób możesz wykonać obróbkę naroży.

 • Etap 19. Montaż gąsiora okrągłego

Gąsior okrągły można montować sposobem opisanym w poprzednim punkcie. Drugim sposobem jest zastosowanie łaty kalenicowej mocowanej na uchwytach BWK oraz uszczelnienia kalenicy taśmą wentylacyjną. Metoda ta może być stosowana również do wykonania obróbek naroży gąsiorem okrągłym.

 • Etap 20. Kosz

Po zamocowaniu obróbki kosza, dotnij dachówkę z odpowiednim skosem zaginając w dół (in. 20 mm) dociętą krawędź dachówki. Kierunek wykonywania prac jest taki sam jak na połaciach: od góry do dołu. Szerokość kosza po zamontowaniu dachówki nie powinna być mniejsza niż 125 mm.

 • Etap 21. Obróbka krawędzi narożnych

Obróbkę naroży wykonaj sposobami opisanymi przy obróbce kalenic. Należy pamiętać o zagięciu do góry krawędzi docinanych dachówek. Dostępny jest okrągły gąsior startowy.

 • Etap 22. Lukarny i nadbudówki

Przy obróbce ścian bocznych lukarn i nadbudówek zastosuj profil obróbki ściennej, mocując go w miejscu uwzględniającym rodzaj i sposób projektowania opierzenia. Nie zapomnij o wygięciu bocznych krawędzi dachówki (na wysokość 75 mm) przylegających do ścian lukarn i nadbudówek.

 • Etap 23. Połacie o zmiennej rozpiętości

Przy układaniu dachówek należy pamiętać o zachowaniu pochylenia połaci. W tym celu należy tak dobrać wysokość łaty pośredniej (drugiej od dołu), aby zachować właściwą płaszczyznę nachylenia dachu. Na dachówce ponad linią łaty pośredniej umieść uszczelkę wykonaną z taśmy wentylacyjnej.

 • Etap 24. Komin

Krawędzie dachówek przylegające do ścian komina zagnij do góry około 75 mm. Narożniki możesz dodatkowo uszczelnić naklejając pape samoprzylepną. Następnie wykonaj typową obróbkę blacharską, gdzie tylna krawędź obróbki zagięta będzie do góry i umieszczona w poziomym zakładzie dachówek. Dodatkowo zabezpiecz obróbkę stosując taśmę wentylacyjną.

 • Konserwacja pokrycia

Pokrycie dachowe nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych, należy jednak pamiętać o okresowym przeglądzie oraz czyszczeniu rynien. Podczas usuwania śniegu i lodu nie należy stosować narzędzi mogących powodować uszkodzenie powłoki akrylowej. Zmywanie zanieczyszczeń można przeprowadzić stosując maksymalne ciśnienie wody 100 bar.

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Małe Mieszkanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu