Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Niedozwolone zapisy

Niedozwolone zapisy

Jakie – według UOKIK-u – są niedozwolone klauzule w umowach przedwstępnych?

 • umowa_przedwstepnaPrzede wszystkim wszelkie terminy i warunki zawarte w umowie przedwstępnej powinny być określone w sposób jednoznaczny, przejrzysty, a nie ogólny. W przeciwnym wypadku, zdaniem UOKiK, skutek może być taki, że to deweloper jednostronnie, poprzez swoje działanie, może modyfikować treść umowy. Nabywca powinien mieć w takim przypadku prawo od odstąpienia od umowy i być o tym prawie poinformowany.
 • Nabywca powinien mieć prawo do odstąpienia od umowy przedwstępnej, w przypadku różnicy między powierzchnią określoną w przedwstępnej umowie sprzedaży, a ostateczną powierzchnią już wybudowanego lokalu (domu), z zastrzeżeniem odpowiednich norm technicznych.
 • Wydaje się, że zdaniem UOKiK, jeżeli ostateczna powierzchnia jest mniejsza od tej przewidywanej w umowie przedwstępnej, a nabywca od umowy przedwstępnej nie odstąpi, cena powinna być dodatkowo odpowiednio zmniejszona.
 • Nie można wprowadzać do umowy górnego pułapu różnicy powierzchni, powyżej którego nabywca nie byłby uprawniony do zmiany ceny. Postanowienia umowne o takim skutku zostały uznane za klauzule niedozwolone. Jeśli ostateczna powierzchnia lokalu jest większa, a nabywca nie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, wówczas cena ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu.
 • Również, zdaniem UOKiK, w przypadku zmiany stawki VAT i w konsekwencji zmiany ceny, nabywca powinien mieć prawo do odstąpienia od umowy.
 • Umowa przedwstępna nie powinna ustanawiać górnego limitu odpowiedzialności dewelopera. A zatem, w przypadku wprowadzenia do umowy kar umownych, nabywca powinien mieć prawo do żądania odszkodowania, przewyższającego wysokość tych kar.
 • W podobnych sytuacjach faktycznych i w przypadku występowania porównywalnych zagrożeń interesów stron umowy, podstawa kar powinna być ustalona na jednakowym poziomie dla każdej ze stron umowy.
 • Zdaniem UOKiK, w niektórych przypadkach nawet kara nałożona przez dewelopera na nabywcę w wysokości 4% lub 3% ceny może być rażąco wygórowana. SOKiK potwierdził, że 5% kara jest rażąco wygórowana. A zatem wysokość kary powinna być dostosowana do sytuacji.
 • Deweloper powinien ponosić pełną odpowiedzialność za własne działania oraz podmiotów, przy pomocy których wykonuje umowę (dostawcy, kontrahenci, podwykonawcy).
 • Postanowienia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności z powodu „siły wyższej” nie powinny być niejasne lub zbyt szerokie. Nie można przykładowo wyłączać odpowiedzialności za zdarzenia, które są możliwe do przewidzenia, nawet jeśli są nieuniknione (np. obniżenie temperatury, opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnej). Zdaniem UOKiK takie postanowienia dają deweloperowi w praktyce prawo do jednostronnej zmiany umowy i dlatego są nieuczciwe.
 • Postanowienia umowne wprowadzające domniemania doręczenia korespondencji są niedozwolone. Nabywca musi mieć prawo zapoznania się z przesyłaną korespondencją. A zatem powinien informować dewolopera o zmianie adresu. Zgodnie z kodeksem cywilnym korespondencja jest doręczona w momencie, w którym adresat miał możliwość zapoznania się z jej treścią. Ale odmowa odebrania korespondencji (np. dostarczonej przez kuriera) może być interpretowana jako działanie nabywcy w złej wierze.
 • Nabywca lokalu nie może być zmuszony do zawarcia długoterminowej umowy o zarządzanie. Uzasadnione jest oczywiście podpisanie umowy o zarządzanie na krótki okres, do czasu wybrania przez współwłaścicieli zarządcy zgodnie z ich wolą. Umowy o zarządzanie powinny być zawierane na warunkach rynkowych.

Pułapek w umowach może być więcej. Jeżeli zatem podpisujemy umowę z deweloperem, którego nie znamy, o nie ustalonej reputacji na rynku, skorzystajmy z pomocy prawnika przed podpisaniem umowy, tak aby uniknąć konieczności odwoływania się później do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta lub Sądu.

Autor: Redakcja

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Lipiec 8, 2009
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Obejrzyj zdjęcia domowników