Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Nowy wzór wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę

Nowy wzór wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę

3 września 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. poz. 1013).

Rozporządzenie wprowadza nowe, czytelne wzory wniosków składanych przez inwestorów ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na budowę bądź pozwolenia na rozbiórkę.

Nowe wzory zostały przedstawione w rozporządzeniu:

Uwaga!

Rozporządzenie weszło w życie 4 września 2013 r. Wniosek o pozwolenie na budowę czy o pozwolenie na rozbiórkę złożony przed tym dniem nie traci ważności, nie ma potrzeby składania nowego wniosku, zgodnego z obecnie obowiązującym.

Jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o pozwolenie na budowę?

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami (patrz wyżej)
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę?

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę należy złożyć w starostwie dołączając do niego:

  • zgodę właściciela obiektu;
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  • projekt rozbiórki obiektu – w zależności od potrzeb.

Następna »

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


wrzesień 10, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty