Start Arrow InstalacjeArrow O czym musisz pamiętać, planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

O czym musisz pamiętać, planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozsądną alternatywą dla popularnego szamba. Jest tania w eksploatacji i wygodna w użytkowaniu przez wiele lat. Jej budowa nie zawsze jednak jest możliwa. Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga pozwolenia na budowę? Kiedy możemy rozpocząć budowę oczyszczalni? Na jakich terenach nie można budować oczyszczalni ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to warta zainteresowania alternatywa dla szamba. Nie zawsze jednak jej budowa jest możliwa.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to warta zainteresowania alternatywa dla szamba. Nie zawsze jednak jej budowa jest możliwa.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – przepisy 2015

Przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. To dobra wiadomość dla osób planujących budowę oczyszczalni, bowiem w przypadku domu jednorodzinnego oczyszczalnia o przepustowości 5 m3 jest w zupełności wystarczająca.

Oczyszczalnia o wydajności do 5 m3 na dobę nie wymaga także pozwolenia wodnoprawnego.

Budowę oczyszczalni należy jednak zgłosić do urzędu, załączając odpowiednie dokumenty. Wcześniej jednak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy sprawdzić, czy oczyszczalnia na danym terenie jest w ogóle dopuszczona. Jeżeli nie ma planu zagospodarowania, to, czy można budować oczyszczalnię dowiemy się z przepisów lokalnych danej gminy.

Jakie dokumenty należy złożyć przy zgłoszeniu budowy oczyszczalni ścieków?

W zgłoszeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (działką na której ma być zbudowana oczyszczalnia) na cele budowlane.

W zgłoszeniu zależnie od potrzeb należy zamieścić odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, jak np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności. Oczyszczalnia ścieków powinna mieć Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska potwierdzającą jej dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Kiedy można rozpocząć budowę oczyszczalni?

Do wykonywania robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów związanych z oczyszczalnią, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Na jakich terenach nie można budować oczyszczalni ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków może być budowana tylko na tych działkach, które nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej. Przydomowych oczyszczalni ścieków nie wybudujemy również na obszarach chronionych, narażonych na powodzie oraz zalewanych wodami opadowymi.

Na terenach nieskanalizowanych oczyszczalnia ścieków może być budowana tylko wtedy, gdy zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Jakie warunki musi spełniać działka budowlana, by można było wybudować oczyszczalnię?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga dość dużej działki, gdyż konieczne jest zachowanie odpowiednich odległości między elementami zabudowy i granicy działki. I tak:

Element zabudowy terenu Odległość od osadnika Odległość od drenażu
granica posesji lub droga 2 metry 2 metry
dom jednorodzinny brak norm 5 metrów
studnia 15 metrów 30 metrów
wody gruntowe brak norm 1,5 metra
rurociągi z gazem, wodą 1,5 metra 1,5 metra
kable elektryczne 0,8 metra 0,8 metra
drzewa i krzewy 3 metry 3 metry

Uwaga! Możliwe jest także usytuowanie osadnika przy samej granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej (pozostałe odległości muszą być zachowane). Bezpośrednie sąsiedztwo oczyszczalni z domem jednorodzinnym wymaga sprawnej wentylacji pionu kanalizacyjnego (wylot odpowietrzenia co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien).

Autor: Redakcja DOM.pl
Zdjęcie: Dreamstime

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


listopad 4, 2015
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty