Regulamin newsletter

Regulamin świadczenia usługi „Newsletter DOM.pl”

Co oznaczają użyte w Regulaminie określenia?

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin określający zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Newslettera.

 2. Usługa Newslettera (in. Newsletter) – oznacza informację w formie listu elektronicznego (e-mail), przesyłaną w sposób cykliczny i bezterminowo przez Wydawcę na udostępniony mu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej

 3. Wydawca – oznacza BM PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-565, przy ul. Pańskiej 20 A/2, NIP 679-30-29-727,  KRS 0000350866,  REGON  121174120

 4. Użytkownik – oznacza użytkownika Serwisu, zgłaszającego chęć subskrypcji Newslettera

 5. Serwis – oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę

Na jakich zasadach działa Newsletter?

 1. Usługa Newslettera jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika, który za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu www.dom.pl zapisze się na Newsletter, podając swój adres e–mail i potwierdzi chęć otrzymywania informacji, poprzez aktywowanie linku zawartego w e–mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

 2. W trakcie procesu rejestracji każdy Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera i zgody na otrzymywanie informacji handlowych od partnerów Wydawcy.

 3. Zamówienie przez Użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe i promocyjne partnerów Wydawcy.

 4. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e–mail Użytkownika lub /i brak oznaczenia zgód skutkuje skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy.

 5. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 6. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustaloną przez Wydawcę.

 7. Wydawca może w każdym czasie zakończyć wydawanie danego Newslettera lub zmienić częstotliwość ukazywania się.

Jak chronione są dane osobowe?

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Wydawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.

 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter

 3. Adres e–mail, podany przez Użytkownika dla celów Newslettera nie będzie przedmiotem umowy odsprzedaży.

 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Użytkownik ma prawo do dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 5. Użytkownik, który udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją wycofać w dowolnym momencie, klikając w przycisk “rezygnuj” umieszczony w każdym wysyłanym Newsletterze lub wysyłając wiadomość na adres biuro@bm-partner.pl

 6. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności” dostępnej w Serwisie pod adresem https://www.dom.pl/o-nas/polityka-prywatnosci

Gdzie znaleźć Regulamin?

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018 r.

 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Wydawca poinformuje Użytkowników przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o zmianie.

 3. Regulaminu jest dostępny pod adresem: https://www.dom.pl/o-nas/regulaminy/regulamin-newsletter