Inne reklamy

Inne reklamy
Inne reklamy
Artykuł sponsorowany premium

Artykuł sponsorowany premium może być na wybrany temat, który jest związany z produktami lub usługami klienta. Artykuł przez miesiąc (lub więcej) występuje w dwóch miejscach serwisu, tzn, na stronie głównej w postaci zdjęcia oznaczonego pieczęcią Dom.pl poleca z linkiem do artykułu i „wy-boldowanym” tytułem artykułu, oraz w odpowiedniej kategorii w części serwisu Akademia budowlana. Czas emisji: nieograniczony, ale nie krótszy niż jeden miesiąc. Strona umieszczona w Akademii Budowlanej z artykułem może zawierać elementy graficzne (logo, produkt, wykres, itp.) Klient/agencja dostarcza tekst artykułu oraz materiały do wykonania strony (grafiki: np. logo, zdjęcia, wykresy, itp.) ‏Specyfikacja techniczna: Artykuł: nie więcej niż 10.000 znaków (ze spacjami)‏.
Uwaga! Skrócony tekst artykułu umieszczony jest w kluczowych kategoriach i podkategoriach serwisu na pozycji 3 (lub niżej w wypadku kilku artykułów) i jest wyróżniony kolorem i pieczątką Dom.pl poleca. Tekst artykułu jest opatrzony komentarzem „artykuł sponsorowany”. Czas przygotowania strony od momentu otrzymania kompletu materiałów wynosi 3 dni robocze. Na stronie głównej przez 1 tydzień artykuł jest oznaczony gwiazdką dom.pl poleca, a po tygodniu emisji jest oznaczony pogrubionym tytułem i opisem dom.pl poleca!

Inne reklamy
Inne reklamy
Artykuł sponsorowany standard

Artykuł sponsorowany może być na wybrany temat, który jest związany z produktami lub usługami klienta. Artykuł występuje w dwóch miejscach serwisu, tzn., na stronie głównej i wewnątrz odpowiedniego działu serwisu. Na stronie głównej jest umieszczony w postaci linka tekstowego z nazwą artykułu (wydawca gwarantuje tygodniowy czas umieszczenia linka w przypadku artykułu wykupionego na 1 miesiąc). W części serwisu Akademia budowlana jest publikowany ww odpowiedniej kategorii i podkategorii. Czas emisji: nieograniczony, ale nie krótszy niż jeden miesiąc. Strona umieszczona w Akademii Budowlanej z artykułem może zawierać elementy graficzne (logo, produkt, wykres, itp.) Klient/agencja dostarcza tekst artykułu oraz materiały do wykonania strony (grafiki: np. logo, zdjęcia, wykresy, itp.) ‏Specyfikacja techniczna: Artykuł: nie więcej niż 10.000 znaków (ze spacjami)‏.
Uwaga! Skrócony tekst artykułu umieszczony jest w kluczowych kategoriach i podkategoriach serwisu na pozycji 3 (lub niżej w wypadku kilku artykułów) i jest wyróżniony kolorem i napisem :artykuł sponsorowany. Tekst artykułu jest opatrzony komentarzem „artykuł sponsorowany”. Czas przygotowania strony od momentu otrzymania kompletu materiałów wynosi 3 dni robocze.

Inne reklamy Patronat działu

Patron działu publikuje w określonym miejscu na serwisie baner reklamowy o wielkości 460 x150 px. Forma ta w zależności od zlecenia może byc bardziej rozbudowana o kolejne elementy zarówno graficzne, np. billboard i elementy tekstowe w postaci artykułów sponsorowanych. Patronat obowiazuje na okres 1 miesiąca lub dłużej.