Łączone formy reklamy

Łączone formy reklamy Brand Mark z bilboard-em

Brandmark to graficzny element reklamowy mogący przybierać dowolny kształt, zwykle o obszarze nie większym niż 300×300 pikseli. Reklama zawiera nieklikalną graficzną belkę z przyciskami zamknięcia „X”, minimalizacji do postaci belki oraz przyciskiem powrotu do pierwotnej postaci. Brandmark wyświetlany jest nad treścią strony w przeglądarce i można przesuwać go w obrębie okna przeglądarki, w którym wyświetlana jest strona. Równocześnie jest wyświetlany billboard 750×100. Maks. rozmiar 45 kB.

Łączone formy  reklamy TopLayer i bilboard

Reklama graficzna w formie animacji, wyświetlana ponad treścią strony WWW, w dowolnym jej miejscu ( TopLayer). Maksymalna objętość: 40 kB, maksymalny czas trwania: 15 sekund. Toplayer jest wywoływany przez billboard reklamowy (wyświetlenie bilboard-u na stronie wywołuje otwarcie się toplayera). Reklama musi zawierać widoczny przycisk zamknięcia”zamknij X”, na nieprzezroczystym tle, umieszczonym w prawym górnym rogu kreacji, widocznym, działający na całej powierzchni.