Start Arrow Budowa domuArrow Obowiązkowe zmiany w projekcie

Obowiązkowe zmiany w projekcie

Kupując gotowe projekty domów jednorodzinnych otrzymujemy profesjonalną dokumentację, przygotowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Aby jednak gotowy projekt domu mógł być złożony w urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę, projektant musi dokonać jego adaptacji i uzupełnić go o projekt zagospodarowania działki budowlanej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i warunkami technicznymi dla poszczególnych przyłączy.

Zakres zmian, jakie wprowadzić można w projekcie podczas adaptacji, jest dość szeroki, niekiedy jednak na konkretną modyfikację potrzebna będzie zgoda autora projektu. Aby ją otrzymać, wystarczy w formularzu zamówienia lub podczas rozmowy z konsultantem DOM.pl określić planowane zmiany. Projekt gotowy objęty jest prawem autorskim, nie może być również kopiowany, ani w całości, ani częściowo. Zgoda na najczęściej wykonywane zmiany jest zwykle dołączana do zamawianej dokumentacji, warto zapoznać się z jej zakresem i porównać ze swoimi oczekiwaniami.

(Projekt gotowy z bazy DOM.pl jest dokumentacją zgodną z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej)

Istnieją jednak zmiany, które architekt adaptujący może wykonać bez zgody, nie naruszając praw autorskich. Dotyczą one przystosowania gotowego projektu do warunków lokalnych działki. O takim obowiązku mówi § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), gdzie czytamy, że projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia. Obowiązkowy zakres adaptacji dotyczy zatem:

  • adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych,
  • sprawdzenia czy przeliczenia konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej.

Zmian wymaganych przy konkretnej lokalizacji może dokonać wyłącznie architekt, który posiada wymagane uprawnienia projektowe. Rodzaj i numer posiadanych uprawnień musi on dołączyć do przygotowanej dokumentacji, podpisując ją własnym nazwiskiem. Od tego momentu w świetle Prawa Budowlanego przejmuje on prawa i obowiązki autora projektu i jest odpowiedzialny za projekt budowlany w każdym zakresie, nie tylko tym związanym z adaptacją.

Wszystkie zmiany wprowadzane do projektu, zarówno te obowiązkowe, jak i te, przystosowujące projekt do potrzeb inwestora, architekt musi nanieść na oryginał trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym, w zakresie rysunkowym i tekstowym.

Całość stanowi projekt architektoniczno-budowlany. Dołączając doń w osobnej oprawie projekt zagospodarowania działki, architekt adaptujący przekazuje inwestorowi kompletny projekt budowlany, wymagany przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, zgodny z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Autor: Marta Hawrylak

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu