Start Arrow Wiadomości Arrow Pewna gwarancja jakości wody – zawory SCHELL z blokadą strumienia zwrotnego

Pewna gwarancja jakości wody – zawory SCHELL z blokadą strumienia zwrotnego

Przy projektowaniu instalacji wodnej ważne jest nie tylko zapewnienie odpowiedniej dystrybucji wody, lecz również odpowiednie zabezpieczenia gwarantujące czystość wody w instalacji. Zawory SCHELL z blokadą strumienia zwrotnego eliminują ryzyko wtórnego skażenia instalacji i gwarantują bezpieczne korzystanie z wody pitnej.

Właściwie zaprojektowana instalacja wodna powinna obejmować elementy mające wpływ na jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wymóg stosowania odpowiednich zabezpieczeń wynika z normy EN 1717 dotyczącej ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i określającą wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. Do takiego zjawiska może dojść na przykład w momencie spadku ciśnienia w instalacji w wyniku awarii, na przykład pęknięcia rury. Podciśnienie panujące w instalacji powoduje, że zużyta i woda w punkcie odbioru zostaje wtórnie wtłoczona do wodociągu, co może skutkować jego lokalnym zanieczyszczeniem i obniżeniem jakości wody pitnej. Pełny program zaworów antyskażeniowych SCHELL obejmuje armaturę do wszystkich ważnych instalacji domowych.

Kombinowany zawór kątowy  SCHELL COMFORT umożliwiający  instalację baterii i urządzenia z jednego podejścia instalacyjnego z gamy EB, fot. SCHELL

Kombinowany zawór kątowy SCHELL COMFORT umożliwiający instalację baterii i urządzenia z jednego podejścia instalacyjnego z gamy EB, fot.SCHELL

W trosce o czystość wody pitnej

Od 2012 roku każdy nowy budynek musi być zaopatrzony w instalację z odpowiednimi zaworami antyskażeniowymi. Ich zły dobór lub awaria może skutkować niekontrolowanym przedostaniem się potencjalnie szkodliwych płynów do wodociągu, dlatego wszystkie urządzenia tego typu powinny być poddawane okresowym przeglądom. Norma EN 1717 wymienia pięć kategorii takich substancji. Kategoria pierwsza to woda pitna nie stanowiąca żadnego zagrożenia dla zdrowia. W grupie drugiej występują płyny zdatne do konsumpcji, jak kawa, herbata czy soki, które nie są groźne dla zdrowia, jednak mogą spowodować zmianę koloru, zapachu i smaku wody. Kategoria trzecia obejmuje substancje, które mogą potencjalnie zaszkodzić zdrowiu, w tym środki służące dezynfekcji, płyny do płukania i proszki. Natomiast kategoria czwarta i piąta to substancje toksyczne i rakotwórcze pochodzenia przemysłowego oraz płyny skażone mikrobiologicznie. W zależności od rodzaju skażenia skutkuje ono zamknięciem wodociągu i koniecznością jego czyszczenia, co pociąga za sobą duże koszty. Można tego uniknąć stosując odpowiednie zawory antyskażeniowe SCHELL w zgodzie z normą EN 1717. Armatura wyposażona w trwałe i niezawodne urządzenia zabezpieczające posiada certyfikowaną jakość sprawdzoną przez DVGW (Niemieckie Stowarzyszenie Branżowe Gaz i Woda).

Woda może płynąć tylko w jednym kierunku

Zawór SCHELL COMFORT z filtrem i podwójną blokadą strumienia zwrotnego, fot.SCHELL

Zawór SCHELL COMFORT z filtrem i podwójną blokadą strumienia zwrotnego, fot. SCHELL

Urządzenia zabezpieczające z oferty SCHELL występują jako oddzielna armatura lub jej element. W ofercie występuje armatura pełniąca funkcję przerywacza próżni (DA odmiany C), zaworu zwrotnego bez możliwości nadzoru (EB), zaworu zwrotnego przeciwskażeniowego z przerywaczem próżni (HD), a także automatyczny przełącznik natrysku. Przerywacz próżni występujący w armaturze antyskażeniowej SCHELL w momencie spadku ciśnienia otwiera się automatycznie, uniemożliwiając powstanie różnicy ciśnień w kierunku dopływu. Z kolei zawór zwrotny pozostaje zamknięty w momencie wystąpienia przepływu wody w odwrotnym kierunku. Działa w ten sposób na przykład kombinowany zawór kątowy SCHELL COMFORT, który dodatkowo pozwala na podłączenie pralki i armatury czerpalnej z jednego podejścia instalacyjnego. Armatura z grupy EB, jak na przykład zawór SCHELL COMFORT, posiada podwójną blokadę przepływu zwrotnego – takie urządzenia są wymagane na przykład w przypadku baterii z wyciąganym wężem. Dla niektórych zastosowań może występować konieczność stosowania kombinacji poszczególnych rozwiązań. Armatura SCHELL może ponadto chronić nie tylko wodociąg, lecz również armaturę sanitarną przed uszkodzeniem. Zawór SCHELL Comfort z filtrem o dokładności 0.1 mm zatrzymuje zanieczyszczenia z wodociągu, uniemożliwiając ich przedostawanie się do mechanizmu baterii. Dodatkowo opcja regulacji przepływu pozwala na wstępne ograniczenie zużycia wody, pozwalając na jej oszczędność.

Regulacyjny zawór kątowy SCHELL Comfort z filtrem normalnym 100 um i blokadą strumienia zwrotnego
cena katalogowa netto: 130,70 PLN

Zawór kombinowany SCHELL COMFORT z blokadą strumienia zwrotnego
cena katalogowa netto: od 61,26 do 98,96 PLN

Dodane przez: Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku
Dodaj komentarz

Data dodania:


Styczeń 21, 2015
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty