Start Arrow InstalacjeArrow Podłączenie do sieci gazowej krok po kroku

Podłączenie do sieci gazowej krok po kroku

Budowa nowego przyłącza gazowego wymaga wielomiesięcznych działań, zarówno formalnych, jak i budowlanych, dlatego warto rozpocząć je stosunkowo wcześnie. W jaki sposób uzyskać warunki przyłączenia gazu? Co zawiera umowa z dostawcą? Przedstawiamy krótki poradnik dla inwestora budującego nowy dom.

Formalności związane z budową przyłączy rozpoczynamy od wizyty u lokalnego dostawcy gazu. Warto potwierdzić w przedsiębiorstwie listę wymaganych dokumentów.

(Formalności należy rozpocząć jak najwcześniej. Warunki techniczne przyłączy będą nam już potrzebne do wniosku o wydanie warunków zabudowy.)

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Osoby budujące dom jednorodzinny powinny złożyć wniosek dla odbiorców z grupy B podgrupy I, czyli na pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilościach nie większych niż 25 m3/h.

We wniosku należy określić:

 • dane wnioskodawcy
 • typ budynku (np. jednorodzinny)
 • cel wykorzystywania gazu (np. przygotowanie posiłków, ogrzewanie, ogrzewanie wody) wraz z podaniem rodzaju i ilości wszystkich urządzeń gazowych (kuchenki, kotły itp.)
 • moc przyłączeniową (maksymalna godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego)
 • przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe

Jeżeli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego, należy w nim określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jednocześnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia lub w terminie późniejszym planowanego terminu rozpoczęcia poboru paliwa gazowego).

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (mapa do celów projektowych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek) określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego.

Na mapie należy również zaznaczyć lokalizację szafki gazowej lub kotłowni gazowej.

Jeżeli wniosek składa inwestor będący właścicielem nieruchomości, do wniosku powinien załączyć również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Uwaga!

Możliwość podłączenia nieruchomości do sieci gazowej często jest jednym z ważniejszych kryteriów przy wyborze działki. Warto pamiętać, że wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej można złożyć przed zakupem działki. Nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości zaznacza we wniosku opcję zapytania o możliwość podłączenia i załącza aktualną mapę terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru gazu.

Wydanie warunków

Warunki przyłączenia powinny być wydane nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W dokumencie znajdują się informacje o:

 • miejscu podłączenia instalacji do gazociągu
 • zakresie rozbudowy sieci
 • rodzaju gazu i jego ciśnieniu
 • miejscu dostawy gazu
 • miejscu instalacji licznika i zasad kontroli poboru
 • rozgraniczeniu własności, czyli jaka część przyłączy należy do dostawcy, jaka do odbiorcy
 • kosztach budowy przyłączenia

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej

Jeżeli z otrzymanych warunków wynika możliwość przyłączenia gazu do nieruchomości, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Jeżeli we wniosku o wydanie warunków określono preferowany moment zawarcia umowy w terminie późniejszym, konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku o zawarcie umowy, z załączeniem wydanych warunków i mapy.

Projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej wydaje przedsiębiorstwo gazowe, określając w nim:

 • prawa i obowiązki dostawcy i odbiorcy
 • termin zawarcia umowy, moc przyłączeniową, ilość paliwa
 • okres obowiązywania umowy
 • termin realizacji przyłączenia,
 • wysokość opłaty za przyłączenie,
 • miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji
 • zakres robót
 • wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów
 • odpowiedzialność dostawcy i odbiorcy za niedotrzymania warunków

Realizacja umowy

Po podpisaniu umowy zlecane jest opracowanie projektu sieci gazowej i przyłącza (najczęściej opracowanie projektu leży po stronie przedsiębiorstwa, chyba że umowa przewiduje inaczej).

Do obowiązków inwestora – odbiorcy gazu – należy przygotowanie miejsca do zamontowania kurka głównego lub punktu redukcyjnego (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej), a także zlecenie projektu i realizacja budowy instalacji gazowej od kurka głównego do odbiorników paliwa gazowego, w tym montaż odbiorników paliwa gazowego, szafek na kurek główny i układ pomiarowy np. gazomierz.

Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Odbiór przyłącza gazowego

Wybudowane przyłącze musi być odebrane przez specjalistów z przedsiębiorstwa gazowniczego, sprawdzających szczelność instalacji. Do odbioru konieczny jest również protokół kominiarski, potwierdzający sprawność domowej wentylacji.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl
Zdjęcie: Dreamstime

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Czerwiec 3, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 • Nowoczesny Plafon Kantoor Gray

 • Lampa wisząca Galaxy 1649

 • Kinkiet Maja Gray

 • Lampa wisząca Artwood Dąb 6pł.

 • Lampa Biurkowa Vaio White

 • Lampa podłogowa Maja Black