Start Arrow Budowa domuArrow Pozwolenie na budowę a gotowy projekt domu

Pozwolenie na budowę a gotowy projekt domu

Gotowe projekty domów cieszą się rosnącą popularnością. Główną ich zaletą jest cena – koszty są znacznie mniejsze, niż w przypadku projektu indywidualnego. Ponadto, wybór jest obecnie tak zróżnicowany (pod względem cenowym, aranżacyjnym, oraz technicznym), że nawet najbardziej wybredny kupujący znajdzie bez problemu coś dla siebie.

Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia na budowę jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami.

 

(Zawartość projektu budowlanego jest określona przez Prawo Budowlane)

Jednym z koniecznych załączników jest projekt budowlany. Jego zawartość jest ściśle określona przez ustawę Prawo Budowlane i obejmuje:

  • naniesiony na aktualną mapę projekt zagospodarowania działki lub terenu. Powinien on uwzględniać granice tejże działki (lub terenu), wszelkie już istniejące lub planowane obiekty budowlane (ich rzuty i wzajemne układy), systemy komunikacji, pasy zieleni, systemy odprowadzania ścieków, uzbrojenie terenu i inne charakterystyczne elementy. Konieczne jest umieszczenie wzajemnych odległości oraz wymiarów wszystkich naniesionych elementów.
  • projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego. Powinien on także zawierać wymogi energetyczne i ekologiczne, a także rozwiązania materiałowe oraz techniczne związane z wymogami w kwestii dostosowania do otoczenia (chodzi między innymi o dostępność dla osób niepełnosprawnych).
  • Oświadczenia odpowiednich jednostek, jeśli chodzi o kwestię dostaw mediów – wody, energii, ciepła i gazu. Należy także zamieścić ustalenia dotyczące odprowadzania odpadów i możliwości dojazdu drogą lądową, a także dostępu do sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej.
  • Jeżeli jest to konieczne, powinny zostać także załączone geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, a także wyniki badań geologiczno-inżynierskich, jeśli takowe zostały przeprowadzone.

Gotowy projekt domu zazwyczaj otrzymujemy w czterech egzemplarzach. Każdy z nich zawiera w sobie część konstrukcyjną, architektoniczną (zawierającą potrzebne rzuty) oraz instalacyjną (w której znajdują się niezbędne informacje na temat sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oraz instalacji elektrycznej i gazu). W gotowym projekcie domu zawarte są zazwyczaj wszystkie elementy (rzuty poszczególnych pięter, przekroje charakterystycznych części budynku i inne ważne szczegóły) w skali nie mniejszej niż 1:100. Tak więc, jak widać jego zwartość zgodna jest z Prawem Budowlanym. Co to oznacza? Czy wobec tego gotowy projekt domu jest równoważny z projektem architektoniczno-budowlanym?

Projekt architektoniczno-budowlany a gotowy projekt domu.

Pojęcia te nie są tożsame. Gotowy projekt domu musi bowiem zostać zaadaptowany, zanim dołączymy go do wniosku o pozwolenie na budowę.

Co rozumiemy przez zaadaptowanie projektu? Chodzi o jego przystosowanie do warunków danej działki. Często zdarza się też, że konieczne jest przysposobienie projektu do indywidualnych wymogów konkretnego inwestora. W momencie zakupu projektu jest wystawiana zgoda in blanco na dokonanie zmian, z której może skorzystać inwestor. O jakiego typu zmianach mowa? Najczęściej chodzi o dostosowanie danego obiektu do warunków gruntowych, lecz także kwestie instalacji, podpiwniczenia, ewentualnie nieznacznych zmian w rozkładzie okien i drzwi. Większe zmiany wymagają zgody autora projektu. Jest ona wystawiana bezpłatnie.

Inwestor jest osobą odpowiedzialną za wybór osoby adaptującej. Jedno jest pewne – architekt adaptujący musi posiadać uprawnienia projektowe, ponadto musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów (i posiadać adekwatne zaświadczenie). Zmiany powinny zostać naniesione w sposób trwały na cztery egzemplarze projektu. Zmienione elementy muszą być wyróżnione kolorem czerwonym. Dopiero po dokonaniu adaptacji możemy mówić o projekcie architektoniczno-budowlanym. Odpowiedzialność za kwestie związane z poprawnością adaptacji oraz zgodność z wszelkimi przepisami i normami leży po stronie osoby dokonującej adaptacji projektu.

 

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Wrzesień 5, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty