Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Pozwolenie na użytkowanie budynku – kiedy potrzebne?

Pozwolenie na użytkowanie budynku – kiedy potrzebne?

Zgłoszenie zakończenia budowy zwykle wystarcza, by móc się wprowadzić do nowego budynku, jeśli w ciągu trzech tygodni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Są jednak sytuacje, gdy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie budynku, które związane jest z koniecznością przeprowadzenia kontroli nowo wybudowanego domu. Kiedy musimy uzyskać pozwolenie na użytkowanie? Jakich formalności musimy dokonać?

Pozwolenie na użytkowanie budynku najczęściej dotyczy nowo wybudowanych obiektów użyteczności publicznej czy budynków wielorodzinnych. Zwykłe domy jednorodzinne czy niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie wymagają najczęściej tylko zgłoszenia zakończenia budowy.

Kiedy budowa domu jednorodzinnego wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Niekiedy w decyzji o pozwoleniu na budowę, właściwy organ nakłada na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zanim ten wprowadzi się do swojego domu. Obowiązek ten powstaje również najczęściej wtedy, kiedy legalizowana jest samowola budowlana.

Co istotne, pozwolenie na użytkowanie budynku będzie również wymagane jeżeli chcemy użytkować nasz dom przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych – często chcemy zamieszkać już na parterze, gdy na poddaszu trwają lub zostały wstrzymane prace.

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku składamy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Do wniosku musimy dołączyć:

  • oryginał dziennika budowy – zobacz: dziennik budowy
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
  • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, nieruchomości sąsiada
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
  • protokoły badań i sprawdzeń
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – zobacz: inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
  • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
  • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej
  • oświadczenie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej o braku sprzeciwu lub uwag

(Wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku stanowi wezwanie do przeprowadzenia kontroli.)

Inspektor nadzoru przeprowadzi kontrolę

Na wniosek o pozwolenie na użytkowanie inspektor nadzoru budowlanego (powiatowy lub wojewódzki) ma obowiązek przeprowadzenia kontroli budynku.

Podczas kontroli sprawdzane jest, czy budynek powstał zgodnie z ustaleniami i warunkami, jakie określało pozwolenie na budowę. Inspektor nadzoru budowlanego sprawdzi m.in. zgodności budynku z projektem zagospodarowania i z zatwierdzonym projektem domu.

Kontrola ma być przeprowadzona przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora (wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku stanowi właśnie wezwanie do przeprowadzenia kontroli). O terminie obowiązkowej kontroli zostaniemy powiadomieni w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Pamiętajmy, że mamy obowiązek uczestniczenia w kontroli w wyznaczonym terminie.

Użytkowanie bez pozwolenia

W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nakładana jest postanowieniem kara. Jej wysokość stanowi dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego(k).

Następna »

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


lipiec 10, 2013
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Jak wybudować dom: formalności krok po kroku | www.Dom.pl Odpowiedz 2013-02-15 13:52:51

[...] Przeczytaj: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie [...]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty