Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Prace przygotowawcze na placu budowy rozpoczynają proces budowlany

Prace przygotowawcze na placu budowy rozpoczynają proces budowlany

Prace wstępne na placu budowy związane są z przygotowaniem i zagospodarowanie terenu pod przyszłą budowę. W świetle prawa, rozpoczynają one proces budowlany, mogą więc zostać przeprowadzone po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z Prawem budowlanym, pracami przygotowawczymi są:

 • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
 • wykonanie niwelacji terenu,
 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
 • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Za przeprowadzenie prac przygotowawczych odpowiada kierownik budowy, powinien zadbać o tablicę informacyjną i ogłoszenie z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Organizacja prac budowlanych wymaga jasno określonych w ustawie Prawo budowlane zasad zagospodarowania terenu. Oprócz ustawy, należy wziąć pod uwagę przepisy BHP oraz rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Plac budowy wymaga:

 • ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
 • wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
 • doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;
 • urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
 • zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
 • zapewnienia właściwej wentylacji;
 • zapewnienia łączności telefonicznej;
 • urządzenia składowisk materiałów budowlanych i wyrobów.

Kiedy można przeprowadzić prace przygotowawcze?

Prawo budowlane wskazuje, że prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę, a wytyczenie geodezyjne w terenie musi być zgodne z zatwierdzonym w pozwoleniu projektem budowlanym.

Wszystko to, a także przepis, że rozpoczęcie budowy następuje właśnie z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy oznacza, że prace przygotowawcze możemy zacząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Przed wejściem na plac budowy trzeba także poinformować właściwy organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy.

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych należy złożyć w nadzorze budowlanym na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem. Ale w związku z tym, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, podany w zawiadomieniu termin musi być dniem, w którym decyzja jest już ostateczna (pozwolenie na budowę staje się prawomocne po 14 dniach).

(Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.)

Prace przygotowawcze a ważność pozwolenia na budowę

Należy pamiętać, że pozwolenie na budowę nie jest decyzją bezterminową. Roboty budowlane trzeba rozpocząć w ciągu 3 lat od wydania decyzji. Jeżeli z różnych względów (najczęściej finansowych) budowę domu przekładamy w czasie, warto przeprowadzić właśnie prace przygotowawcze, które – jak zostało powiedziane wyżej –  w świetle przepisów rozpoczynają proces budowlany. Dzięki temu pozwolenie na budowę nie straci ważności.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


luty 7, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Komentarze

Najnowsze komentarze

Jakie są obowiązki inwestora na placu budowy? | www.Dom.pl Odpowiedz 2014-03-18 17:00:19

[...] Prace przygotowawcze na placu budowy rozpoczynają proces budowlany Prace wstępne na placu budowy związane są z przygotowaniem... więcej [...]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty