Start Arrow Budowa domuArrow Projekt budowlany a gotowa dokumentacja

Projekt budowlany a gotowa dokumentacja

Chcąc uzyskać pozwolenie na budowę domu wraz ze stosownym wnioskiem musimy przedłożyć projekt budowlany w 4 egzemplarzach. Kupując w DOM.pl gotowe projekty domów jednorodzinnych otrzymujemy profesjonalną dokumentację architektoniczną w 4 egzemplarzach właśnie. Czy to oznacza, że możemy je w takiej formie dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę?

W tym artykule wskazujemy różnice definicji projektu budowlanego i gotowego projektu domu.

Co to jest projekt budowlany?

Projekt budowlany to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Składamy go w 4 jednakowych egzemplarzach jako załącznik do wniosku o zgodę na budowę.

Zawartość projektu budowlanego określona jest przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z nim, na projekt budowlany składają się:

  • naniesiony na aktualną mapę projekt zagospodarowania działki lub terenu. Powinien on uwzględniać granice tejże działki (lub terenu), wszelkie już istniejące lub planowane obiekty budowlane (ich rzuty i wzajemne układy), systemy komunikacji, pasy zieleni, systemy odprowadzania ścieków, uzbrojenie terenu i inne charakterystyczne elementy. Konieczne jest umieszczenie wzajemnych odległości oraz wymiarów wszystkich naniesionych elementów.
  • projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego. Powinien on także zawierać wymogi energetyczne i ekologiczne, a także rozwiązania materiałowe oraz techniczne związane z wymogami w kwestii dostosowania do otoczenia (chodzi między innymi o dostępność dla osób niepełnosprawnych).
  • oświadczenia odpowiednich jednostek, jeśli chodzi o kwestię dostaw mediów – wody, energii, ciepła i gazu. Należy także zamieścić ustalenia dotyczące odprowadzania odpadów i możliwości dojazdu drogą lądową, a także dostępu do sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej.
  • jeżeli jest to konieczne, powinny zostać także załączone geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, a także wyniki badań geologiczno-inżynierskich, jeśli takowe zostały przeprowadzone.

Gotowe projekty domów jednorodzinnych (czyli tzw. projekty powtarzalne lub projekty katalogowe) nie są – w rozumieniu Prawa budowlanego – projektem budowlanym. Przedstawiają one planowany obiekt budowlany, mogą więc one być projektem architektoniczno-budowlanym (czyli, jak wspomnieliśmy wyżej, częścią projektu budowlanego.

Kiedy gotowy projekt może być uznany za projekt architektoniczno-budowlany?

Gotowy projekt domu jednorodzinnego może być zastosowany jako projekt  architektoniczno-budowlany, ale tylko po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana).

Oznacza to, że projekty gotowe muszą być poddane procesowi tzw. adaptacji.

Co to jest adaptacja projektu?

Gotowe projekty są tworzone w oparciu o standardowe warunki lokalne działki i standardową strefę klimatyczną. Muszą więc być przystosowane do warunków konkretnej (naszej) działki oraz warunków, jakie stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony przez gminę, na terenie której chcemy wybudować dom lub – w przypadku braku planu – do warunków zabudowy.

Za część obowiązkową adaptacji uważa się:

  • dostosowanie zakupionego projektu gotowego do otrzymanej Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku jej braku do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
  • dostosowanie zakupionego projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych,
  • sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki), z naniesieniem budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej,
  • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii, pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji,
  • przejęcie przez osobę adaptującą projekt gotowy funkcji projektanta budynku,

(Część nieobowiązkowa dotyczy już życzeń i oczekiwań inwestora – zmiana funkcji pomieszczeń, rozkładu okien i drzwi itp.)

Przeczytaj także:

Bardzo istotnym zadaniem architekta adaptującego jest sporządzenie projektu zagospodarowania działki. Jak wspomnieliśmy wyżej, projekt zagospodarowania działki jest integralną częścią projektu budowlanego.

Podsumowując:

 

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Maj 14, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
2
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Budowa domu krok po kroku | www.Dom.pl Odpowiedz 2012-08-30 13:19:54

[...] Czym się różni projekt gotowy od projektu budowlanego? [...]

Projekt zagospodarowania działki | www.Dom.pl Odpowiedz 2012-05-25 15:02:26

[...] on projektantem, czyli uczestnikiem procesu budowlanego. Jego głównym obowiązkiem jest więc wykonanie projektu budowlanego (wraz z wymaganym projektem zagospodarowania [...]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty