Start Arrow Budowa domuArrow Projekt domu energooszczędnego

Projekt domu energooszczędnego

Malejące zasoby energetyczne, zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie, zaostrzający się brak wody to problemy, o których mówi się coraz częściej i coraz głośniej.

Twórcy nowoczesnych technologii, których głównie obarcza się odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację, starają się odpokutować winy, wprowadzając coraz to lepsze rozwiązania, mające na celu ochronę albo przynajmniej zwolnienie tempa zagrożeń wpływających na naszą planetę.

Nowe tendencje zawitały również do branży budowlanej. Architekci i konstruktorzy domów energooszczędnych zwracają uwagę na to, że jeśli do kogoś nie przemawia idea ochrony środowiska, to na pewno przemówi aspekt oszczędności, które w sposób bardzo widoczny wpłyną na domowy budżet, szczególnie w momencie, gdy ceny energii stale rosną.

projekt_domu_energooszczednego

Polacy zużywają trzy razy więcej energii niż kraje leżące w podobnej strefie klimatycznej. Jednak i nasza świadomość poprawy izolacyjności i energooszczędności budynków jest coraz głębsza. Nie tylko rozpoczynając budowę nowego domu zastanawiamy się nad korzystnymi rozwiązaniami w zakresie energooszczędności, ale również modernizujemy coraz częściej istniejące budynki.

Na jakość budowy tych ostatnich miały wpływ przede wszystkim obowiązujące w danym czasie przepisy budowlane. Wskutek zmiany przepisów od 1985 do 1998 roku przeciętne roczne zużycie energii na ogrzewanie zmalało w Polsce trzykrotnie! Nadal jednak obowiązujące prawo nie nadąża za postępem technologii, toteż budynek, w którym zużywa się mniej energii niż w budynku, spełniającym obowiązujące rozporządzenia prawne, nazywamy właśnie domem energooszczędnym.

Projekt domu energooszczędnego

Dom energooszczędny powstaje na etapie projektu. W projekcie muszą więc być uwzględnione te rozwiązania, które mają na celu efektywne gospodarowanie energią w budynku. Dom energooszczędny to taki, w którym przede wszystkim stawia się na poprawę izolacji termicznej budynku, zmniejszenie zużycia energii oraz na poprawę klasy energetycznej. Cechy te mają wpływ nie tylko na zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, ale także na wystawienie certyfikatu energetycznego o wyższych współczynnikach, co przyczyni się do wyższej ceny ewentualnej sprzedaży domu. Inwestycja w przyszłość… naszego portfela, bowiem przyjmuje się, że oszczędności wyniosą 30-50% w porównaniu z budynkami „normatywnymi”, czyli takimi, które spełniają obowiązujące prawa.

Dobór działki

Bardzo istotne jest, aby wybierając działkę budowlaną, na której powstanie nasz dom, zwrócić uwagę czy posiada warunki naturalne przydatne w budowie domu energooszczędnego. Przede wszystkim wybierajmy działkę, która umożliwi zorientowanie budynku w kierunku południowym. Nierówności terenu również mogą okazać się przydatne: zagłębienie wykorzystajmy do budowy piwnicy lub pomieszczenia gospodarczego, skarpy zaś ukryją północną ścianę naszego budynku. Wysokie drzewa, szczególnie liściaste, pozwolą w naturalny sposób osłonić dom przed wiatrami, a w okresie zimowym – wykorzystać maksymalnie energię słoneczną.

wybor_dzialki

Architektura

Bryła domu energooszczędnego powinna być jak najbardziej zwarta. Musimy pamiętać, że im mniejsza jest powierzchnia przegród zewnętrznych, tym mniejsze będą straty ciepła. Wybierając projekt domu ze względu na powierzchnię użytkową, zwróćmy więc uwagę na to, by powierzchnia ścian i dachu była jak najmniejsza oraz nie miała załamań. Dlatego najkorzystniej wybudować dom na planie prostokąta, z dłuższym bokiem zwróconym na południe, z dachem dwu-, a nawet jednospadowym. Maksymalne wykorzystanie energii słonecznej ułatwia również zastosowanie na dachu kolektorów słonecznych. W projekcie dachu powinno się więc znaleźć miejsce na to rozwiązanie.

Projekt domu powinien również przewidywać wyższą wysokość parteru. Pod stropem bowiem ukryte będą przewody instalacji rekuperacji.

Rozmieszczenie pomieszczeń

Skoro nasza działka pozwala na zorientowanie budynku w kierunku południowym, to właśnie tam powinniśmy zaplanować pokoje dzienne, salony z dużymi oknami. Przeszklone ściany pozwolą na większe wykorzystanie ilości ciepła płynące z promieni słonecznych, przez co zmniejszymy zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i oświetlenia. I odwrotnie – usytuowanie w północnej części domu takich pomieszczeń, jak spiżarnia, wejście, pomieszczenia techniczne czy gospodarcze, uniemożliwi przenikanie doń słońca. W pomieszczeniach tych bowiem nie potrzebujemy ani ogrzewania, ani dużych okien.

rozmieszczenie_pom2

Warto rozważyć również budowę ogrodu zimowego od strony południa. Ogrzewany promieniami słonecznymi nie będzie wymagał dodatkowych nakładów energii, a wybudowany przy ścianie akumulującej ciepło będzie miał wpływ na ogrzanie pomieszczeń sąsiadujących, które również ochroni od wiatru. Przeszklone pomieszczenie korzysta ze światła dziennego, toteż nie będziemy włączać oświetlenia nawet w pochmurny poranek. Dzięki oranżerii możemy zużywać o 10-30 % mniej energii!

rozmieszczenie_pom

Buforem termicznym może również stać się garaż, wbudowany w bryłę domu, w przeciwieństwie do piwnicy, z której – mając wystarczająco dużą działkę na dodatkowe pomieszczenie gospodarcze – powinniśmy zrezygnować.
Takie rozmieszczenie pomieszczeń powoduje podzielenie budynku właśnie na strefy buforowe dodatkowo zmniejszające straty energii cieplnej.

Przegrody zewnętrzne

Zastosowanie izolacji termicznej w ścianach, oknach i drzwiach to połowa sukcesu. W dobrym projekcie energooszczędnym nie powstają także tzw. mostki termiczne. Wybierając projekt zwróćmy więc uwagę na to, czy zachowana została stała grubość oraz ciągłość izolacji termicznej, a także czy stolarka jest osadzona w grubości warstwy termoizolacyjnej. Tylko właściwe połączenie okien i drzwi ze ścianami czy ścian fundamentowych z podłogą na gruncie mogą świadczyć o tym, że nasz projekt będzie spełniał zadanie oszczędzania energii. Mostki termiczne bowiem powodują wzmożoną ucieczkę ciepła. Oprócz błędów projektowych, mogą one powstać w miejscach osadzenia balkonu. Dlatego też w projekcie energooszczędnym raczej powinniśmy zrezygnować ze wspornikowych balkonów na rzecz konstrukcji samonośnych. Mostki termiczne są również wynikiem niestarannego wykonawstwa, więc oprócz właściwości projektu, należy skupić się na fachowo wykonanej i solidnej stolarce okiennej i drzwiowej.

Czego wymagać od architekta?

Projekt energooszczędny przewiduje nie tylko powyższe rozwiązania, ale również, jako całkowita dokumentacja architektoniczna, wskazuje, jakie materiały powinny zostać użyte przy budowie domu energooszczędnego. Zestawienie materiałów budowlanych powinno więc być dołączone do projektu, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów i sposobu izolacji termicznej budynku.

Nie mniej istotne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Nowocześnie myślący architekt zastosuje to rozwiązanie w swoim projekcie, bez tego bowiem trudno mówić o energooszczędności.

architekt_energooszczedny

Czy to się opłaca?

Budowa domu energooszczędnego na pewno będzie bardziej kosztowna niż podobnego budynku, zaprojektowanego zgodnie z obowiązującymi normami.

Podstawowym kryterium jakim kieruję się przy projektowaniu domu energooszczędnego jest rachunek zysków i strat – wyjaśnia Maciej Matłowski, arch. MTM STYL. – Z jednej strony chciałbym zaprojektować budynek najbliższy założeniom domu pasywnego, w którym najpełniej jest realizowana idea energooszczędności, z drugiej zaś strony mam świadomość kosztowności pewnych rozwiązań, których zastosowanie przez inwestora byłoby niewspółmierne do zakładanych zysków. Stąd dom energooszczędny jest rozwiązaniem optymalnym; pomiędzy kosztami inwestycji a zwrotem poniesionych kosztów na przestrzeni kilku lat.

Poniesione koszty w wyniku zwiększonej izolacyjności termicznej mogą się zwrócić już po 3-5 latach, czyli bardzo szybko!

Natomiast inwestycje w okna o współczynniku U<1,0 W/(m2K), ogrody zimowe, kolektory słoneczne czy pompy ciepła trzeba za każdym razem rozpatrywać indywidualnie. Ich amortyzacja następuje zwykle po kilkunastu latach – dodaje arch. Matłowski.

Marta Hawrylak – Dom.pl

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu