Start Arrow Budowa domuArrow Projekt izolacji: skuteczne sposoby na uniknięcie mostków termicznych

Projekt izolacji: skuteczne sposoby na uniknięcie mostków termicznych

Mostki termiczne (zwane także cieplnymi) to elementy przegrody budowlanej o znacznie wyższym niż sąsiadujące z nimi elementy współczynniku przewodzenia ciepła. Na skutek tej cechy, przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku, dochodzi do punktowego wychładzania przegrody. Nie da się ich wyeliminować zupełnie, można jednak spróbować ograniczyć ich liczbę, a co za tym idzie, negatywne oddziaływanie. Zjawisko to bowiem niesie ze sobą duże ryzyko zawilgocenia ścian pomieszczenia oraz niekontrolowanej utraty ciepła.

Przez mostki cieplne, powstające w przegrodach budowlanych, dochodzi do strat ciepła. Istotne ze względów energooszczędnych jest zatem zapobieganie bądź eliminowanie istniejących nieszczelności. Mostki cieplne mogą być liniowe lub punktowe. Powstają w miejscu zastosowania materiałów o lepszej przewodności cieplnej, najczęściej materiałów konstrukcyjnych. Mostki cieplne liniowe występują na powierzchni przegrody, natomiast mostki cieplne punktowe przy innym materiale, przerywającym ciągłość izolacji.

Mostki powstają przy wszelkich węzłach konstrukcyjnych, połączeniach płyt fundamentowych ze ścianami zewnętrznymi, połączeniach dachu i ściany zewnętrznej, miejscach osadzania drzwi i okien, połączeniach balkonu ze stropem, na wieńcach i nadprożach czy wreszcie na nieszczelnościach izolacji.

Sposobem na eliminację mostków cieplnych jest uzupełnienie ciągłości izolacji cieplnej. Jest to jednak niezwykle trudne zadanie, niekiedy nawet niemożliwe do osiągnięcia. Dlatego o wyeliminowanie mostków termicznych najlepiej zadbać na etapie projektowania i budowy domu. Bardzo istotne jest dokładne wyliczenie i dobór rodzaju i grubości termoizolacji wraz z detalami, czyli wszystkimi miejscami nietypowymi dla budynku oraz staranne wykonanie izolacji.

Projekt izolacji – jak zapobiegać mostkom termicznym

W czasie budowy i wykonywania izolacji domu warto zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów, których niepoprawne wykonanie skutkować może powstawaniem mostków cieplnych.

 • Mocowanie materiału izolacyjnego na ścianach

W przypadku klejenia płyt styropianowych należy zwrócić szczególną uwagę, czy między płytami nie powstały szczeliny. Jeśli tak, trzeba je dokładnie wypełnić niskorozprężną pianką PU. Wszelkie ubytki i szpary w płytach oraz zagłębienia po montażu kołków uzupełnia się odpowiednio dociętymi klinami z materiału izolacyjnego, a nie klejem czy inną zaprawą. Takie rozwiązanie praktycznie eliminuje punktowe mostki cieplne pochodzące od łączników. Użycie do wypełnienia szczelin zaprawy klejącej, którą charakteryzuje duża przewodność cieplna, mogłaby powodować powstawanie w tych miejscach mostków termicznych.

Ścianę fundamentową należy zabezpieczyć materiałem termoizolacyjnym o niskiej nasiąkliwości (np. XPS), od ławy fundamentowej do miejsca, w którym zaczyna się właściwe ocieplenie. Polistyren XPS jest materiałem o strukturze zamknięto komórkowej, przez co jest bardzo odporny na zawilgocenie, wodę, a zatem także na cykle mrozowe. To powoduje, że jest to doskonały materiał izolacyjny do izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych. Płyty poniżej gruntu trzeba dodatkowo chronić przed wilgocią i wodami podziemnymi.

W przypadku ocieplania ścian wełną mineralną, warto stosować bardziej elastyczny materiał, który łatwiej dopasowuje się do podkonstrukcji fasady, unikając tym samym mostków termicznych. Stosowanie ciężkiej i sztywnej wełny powoduje problemy z dokładną izolacją miejsc styku izolacji z aluminiową konsolą. Mostków punktowych od konsol nie da się wyeliminować, ale można je ograniczyć.

Mocując ocieplenie dachu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie ciągłości warstwy izolacyjnej. Dach ocieplać należy wełną mineralną zawsze w dwóch warstwach, kładąc jedną warstwę prostopadle do drugiej.

 • Newralgiczne miejsca: okna, balkony, zadaszenia, balustrady

Projekt izolacji domu powinien uwzględniać również prawidłowe osadzanie okien, montaż płyt balkonowych i tarasowych czy dodatkowych elementów dekoracyjnych: daszków, balustrad itp. W nowych obiektach okna są płytko osadzone w ścianie, wystarczy więc wykonać odpowiednią obróbkę ościeży oraz prawidłowo zamontować podokienniki.

Docieplenie balkonu należy wykonać z obu stron płyty balkonowej, używając materiału o jak najniższym współczynniku przewodności cieplnej. W przypadku balkonu w nowo budowanych domach warto już skorzystać z gotowych systemowych rozwiązań ociepleniowych.

Mocowanie elementów dekoracji architektonicznych wymaga zamontowania ich w gotowej izolacji. To często powoduje powstawanie mostków punktowych, dlatego w czasie montażu warto zaznaczyć miejsca ingerencji w ocieplenie i zabezpieczyć je wkładkami termoizolacyjnymi o bardzo dobrej izolacyjności.

Jakie są skutki mostków termicznych?

Rosnące koszty ogrzewania w wyniku niekontrolowanej straty ciepła to najistotniejszy z punktu widzenia inwestora skutek powstawania mostków termicznych. Wychłodzenie przegrody budynku może dodatkowo doprowadzić do jej zawilgocenia, konsekwencją czego jest tworzenie się pleśni we wnętrzu domu. Jest to zjawisko nie tylko nieestetyczne, ale i groźne dla zdrowia i życia mieszkańców.

Należy pamiętać, że mostki termiczne niekiedy mogą również powodować poważne uszkodzenia elementów konstrukcji budynku. Dochodzi do tego najczęściej w miejscu nieizolowanego połączenia płyty balkonowej ze stropem. Z powodu różnicy temperatur na styku elementów (temperatura balkonu zmienia się pod wpływem warunków atmosferycznych, a stropu wciąż pozostaje na poziomie pokojowym) dochodzi do zarysowań i pęknięć płyty balkonowej.

Następna »

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Marzec 21, 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 • Promocja

  Lampa stołowa mini-trójnóg Czar lawendy

 • Nowoczesny Plafon Kantoor White

 • Plafon Harmony Black

 • Lampa Flexi Grochy Mix 3pł.

 • Lampa wisząca Romantica 2pł. Black

 • TK Lighting Zwis pojedynczy Alambre

 • ZTS zwis duży (ś:37) 1 pł. / patyna + czerwo...