Start Arrow Budowa domuArrow Przed budową: kiedy konieczna jest adaptacja projektu domu?

Przed budową: kiedy konieczna jest adaptacja projektu domu?

Pozwolenie na budowę może zostać wydane temu, kto posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złoży stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Głównym z nich jest projekt budowlany, składający się z projektu architektonicznego, projektu zagospodarowania działki i wymaganych opinii i uzgodnień.

(Gotowe projekty domów jednorodzinnych wymagają adaptacji.)

Na czym polega adaptacja projektu?

Gotowe projekty domów jednorodzinnych mogą stanowić część architektoniczną projektu budowlanego, po poddaniu ich obowiązkowej adaptacji. Projekty katalogowe są opracowane przez uprawnionych architektów na standardowe warunki gruntowe i klimatyczne. Adaptacja projektu polega przede wszystkim na dostosowaniu ich do lokalnej działki i strefy klimatycznej.

Adaptację wykonuje uprawniona osoba w oparciu o decyzję gminy i warunki działki. Opracowując sposób posadowienia budynku, architekt adaptujący musi wziąć pod uwagę szereg czynników, m.in. poziom występowania gruntów nośnych, poziom występowania wody gruntowej w różnych porach roku, głębokość przemarzania gruntu, a także fundamenty sąsiednich budynków, szczególnie, gdy nowy dom usytuowany jest bezpośrednio przy istniejącej już zabudowie.

Decyzja o warunkach zabudowy określa minimalne odległości od granicy działki, kąt nachylenia dachu czy maksymalną powierzchnię zabudowy. W związku z tym na etapie adaptacji architekt może również zmienić kąt nachylenia dachu czy wielkość i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych.

Projekt zagospodarowania działki

Częścią obowiązkową adaptacji projektu jest również wykonanie projektu zagospodarowania działki. Po uzyskaniu wymaganych oświadczeń dotyczących sposobów uzbrojenia działki, warunków zabudowy, inwestor zleca uprawnionemu geodecie zaktualizowanie mapy zasadniczej (do wniosku o warunki zabudowy można posłużyć się jeszcze nieaktualną mapą, dostępną w wydziale budownictwa lub mapą z rejestru gruntu). Aktualną mapę należy przekazać architektowi, adaptującemu projekt domu i wykonującemu projekt zagospodarowania działki.

Projekt zagospodarowania działki składa się z części opisowej i części rysunkowej. Na części rysunkowej, wykonanej na kopii zaktualizowanej mapy zasadniczej, zamieszcza się granice działki i jej usytuowanie względem stron świata oraz działek sąsiednich. Naniesiony zostaje również układ istniejących i planowanych obiektów budowlanych, układ zieleni i układ komunikacyjny, dzięki czemu nowy projekt domu wpisuje się w istniejącą infrastrukturę terenu. Uprawniony architekt zaznacza również sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości.

W części opisowej projektu zagospodarowania działki znajduje się informacja o planowanym domu, a także informacje o ewentualnym wpisie działki do rejestru zabytków czy ochronie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Część opisowa zawiera również zestawienie powierzchni: zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia z ustaleniami miejscowego planu, czy w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy.

Dodatkowe zmiany w projekcie

Na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość wprowadzenia również zmian, mających na celu dostosowanie projektu katalogowego do oczekiwań inwestora. Najczęstszymi zmianami, których dokonują architekci na życzenie klientów są:

  • zmiana technologii budowy domu,
  • zmiana stropu,
  • zmiana funkcji pomieszczeń,
  • zmiana rozmieszczenia ścianek działowych,

Zmiany dotyczą również modyfikacji instalacji grzewczych czy kanalizacyjnych – zadaniem projektanta jest również dostosowanie instalacji wewnętrznych i wykonanie projektu przyłączy mediów do budynku.

Adaptacja projektu na dokumentacji

Inwestor otrzymuje cztery jednakowe egzemplarze projektu gotowego. Architekt adaptujący zaznacza na nich czerwoną grafiką projektowany zakres zmian, podpisując się pod projektem i tym samym stając się w świetle prawa uczestnikiem procesu budowlanego, przejmując prawa i obowiązki projektanta.

Skompletowany projekt budowlany: gotowy projekt po adaptacji, projekt zagospodarowania działki i wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia można składać w starostwie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

najnowsze informacje nt adaptacji projektów i kosztów adaptacji znajdziesz: https://pracownia-projekty.dom.pl/wiadomosci-171683-tanie-i-drogie-zmiany-w-projekcie.html

 

Następna »

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


grudzień 4, 2013
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Komentarze

Najnowsze komentarze

mila Odpowiedz 2015-11-29 20:00:30

nie wiedziałam że projekt gotowy trzeba poddać jeszcze adaptacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu