Start Arrow InstalacjeArrow Przydomowa oczyszczalnia ścieków – przepisy

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – przepisy

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to atrakcyjna alternatywa dla szamba. Charakteryzuje ją bardzo niski koszt eksploatacji, wygodne użytkowania przez wiele lat bez konieczności częstego wywozu nieczystości. Dodatkowo, woda opuszczająca oczyszczalnię ścieków to ekonomiczny sposób na nawadnianie ogrodu. Przydomowa oczyszczalnia jest więc rozwiązaniem energooszczędnym i ekologicznym, spełniającym restrykcyjne normy unijne.

(Jeśli domy mieszkalne położone są daleko poza zasięgiem kanalizacji miejskiej, problem oczyszczania ścieków z tych budynków można rozwiązać budując oczyszczalnie przydomowe. Wymagają one jednak dużej działki.)

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – przepisy

Przydomowa oczyszczalnia wymaga dość sporej działki, ponieważ konieczne jest zachowanie odpowiednich odległości:

  • granica posesji lub droga: 2m od osadnika i 2m od drenażu
  • dom jednorodzinny: 5m od drenażu
  • studnia: 15m od osadnika, 30m od drenażu
  • wody gruntowe: 1,5m od drenażu
  • rurociągi z gazem, wodą: 1,5m od osadnika, 1,5m od drenażu
  • kable elektryczne: 0,8m od osadnika, 0,8m od drenażu
  • drzewa i krzewy: 3m od drenażu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – pozwolenie czy zgłoszenie

Jeżeli projekt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków został zaznaczony na planie zagospodarowania działki, podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę całego domu, nie musimy spełniać żadnych dodatkowych formalności.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w późniejszym etapie wymaga zgłoszenia do urzędu, jeżeli jej wydajność nie jest większa niż 7,50 m3 na dobę (większa wydajność wymaga uzyskania pozwolenia na budowę). Jeśli ilość oczyszczonych ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi nie przekracza 5 m3 na dobę dobę, nie jest także potrzebne pozwolenie wodnoprawne.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, dołączając mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym schematem oczyszczalni wraz z opisami elementów. Należy również dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

Uwaga! Możliwość budowy oczyszczalni musi wynikać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl
Zdjęcie: Dreamstime

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


maj 26, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty