Start Arrow Finanse i prawoArrowNieruchomości i prawoArrow Remont zgodny z prawem

Remont zgodny z prawem

Prawo Budowlane nazywa remontem wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane muszą być zgłoszone do konkretnego urzędu, a niektóre z nich wymagają nawet uzyskania pozwolenia na budowę! Musimy o tym pamiętać, aby nie zostać posądzonym o samowolę budowlaną. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

Warto zauważyć, że remont jest często mylony z bieżącą konserwacją, a to dlatego, że prawo budowlane nie zawiera jej definicji. Myli się również z przebudową, która określana jest jako wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Rozróżnianie jest ważne, bo główna, sprawdzająca się w większości przypadków, zasada jest taka: konserwacji nie trzeba zgłaszać, przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, remont natomiast należy zgłosić we właściwym organie. Pamiętajmy – jeżeli chce się wymienić tradycyjne centralne ogrzewanie na podłogowe, to będzie to przebudowa, a gdy zakłada się nowe rury w tych samych miejscach, w których leżały poprzednie – to jest to remont.

Zgłoszenie remontu jest powszechnie lekceważone, tym bardziej, że i kontrole są bardzo rzadkie. Zawsze jednak okazać się może, że nasz sąsiad to nadgorliwy stróż prawa i powiadomi odpowiednie organy o tym, że właśnie ociepliliśmy sobie fragment budynku. Dlatego, aby uniknąć wszelkich sankcji, przyjrzyjmy się, jakie roboty wymagają pozwolenia na budowę, a które wystarczy tylko zgłosić.

Pozwolenie na budowę wymagane jest, gdy:

 • przebudowujemy stropy i ściany nośne;

 • zmieniamy lub wymieniamy konstrukcję dachu;

 • kolor przemalowanej elewacji odbiega od otaczającej zabudowy;

 • ocieplamy budynek;

 • likwidujemy (bądź wykonujemy nowe) otwory okienne lub drzwiowe w ścianach nośnych;

 • wymieniamy przewody gazowe, a także zmieniamy miejsce gazomierza lub kuchenki gazowej;

 • wymieniamy zewnętrzne przyłącza.

Musimy zgłosić prace polegające na:

remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych (z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków) czyli zgłaszamy:

 • wymianę okien;

 • zmianę pokrycia dachu;

 • remontowanie elewacji (bez wpływu na otoczenie i bez ocieplenia budynku);

 • przebudowę ścianek działowych;

 • wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o.

 • budowę ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;

 • zamontowanie krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

 • zamontowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

 • zamontowanie urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na obiektach budowlanych;

 • budowę obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Niektóre punkty, jak np. przebudowa ścianek działowych, mogą wzbudzać nasze wątpliwości. Wtedy najlepiej udać się do urzędu i uzyskać opinię dotyczącą planowanych działań.

Jeśli chcemy przebudować przyłącza musimy dodatkowo sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy, na podstawie warunków technicznych. Uzyskamy je w miejscowych zakładachów (wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych lub gazowych).

Remont bez zgłoszenia bądź uzyskania odpowiednich dokumentów jest samowolą budowlaną. Nie grożą jednak z tego tytułu takie konsekwencje, jak przy bezprawnym budowaniu nowego obiektu. Nadzór budowlany może nakazać wstrzymanie prac, a w najgorszym wypadku doprowadzenie budynku do poprzedniego stanu.

Postanowienia nadzoru o zaprzestaniu remontu traci moc po dwóch miesiącach, jeśli w tym czasie nie wyda decyzji o dalszym postępowaniu.

Samowolny remont – mimo że trudniejszy do wykrycia – może być również karany grzywną.

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Kwiecień 22, 2008
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty