Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Rozpoczynasz budowę? Pamiętaj!

Rozpoczynasz budowę? Pamiętaj!

Budowa domu jednorodzinnego może być rozpoczęta tylko po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, która staje się ostateczna pod 14 dniach od jej wydania, jeżeli żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu.

O rozpoczęciu budowy musisz zawiadomić nadzór budowlany

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor ma obowiązek powiadomić o terminie powiatowy lub wojewódzki (właściwy dla placu budowy) inspektorat nadzoru budowlanego. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia pozostałych uczestników procesu budowlanego: kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli realizujemy standardowe projekty domów jednorodzinnych, nadzór inwestorski nie jest wymagany).

W swoim oświadczeniu kierownik budowy stwierdza sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową.

(Kierownik budowy odpowiada za zorganizowanie terenu i BHP)

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy m.in. przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy oraz zorganizowanie budowy. Rozpoczęcie budowy zaczyna się z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, którymi są:

 • wytyczenie geodezyjne budynku na działce;
 • wykonanie niwelacji terenu;
 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
 • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej (na potrzeby budowy).

Plac budowy musi być odpowiednio zagospodarowany

Organizacja prac budowlanych wymaga jasno określonych w ustawie Prawo Budowlane zasad zagospodarowania terenu. Oprócz ustawy, należy wziąć pod uwagę przepisy BHP oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Plac budowy wymaga:

 • ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
 • wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
 • doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;
 • urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
 • zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
 • zapewnienia właściwej wentylacji;
 • zapewnienia łączności telefonicznej;
 • urządzenia składowisk materiałów budowlanych i wyrobów.

Oczywiście szczegółowe zasady zagospodarowania placu budowy zależą od rodzaju przeprowadzanej inwestycji. Prawo ustanawia mniejsze wymogi, gdy realizowane są standardowe projekty domów, poważna inwestycja deweloperska musi spełniać dużo wyższe uwarunkowania.

(Ekipa budowlana powinna mieć zapewnione miejsca socjalne i sanitarne)

Pamiętaj o budowie ogrodzenia

Teren budowy musi być odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z wymogami BHP oraz tego, co określają projekty domów – architekt oświadcza w nich, jakich zabezpieczeń wymagają poszczególne etapy budowy.

Zadaniem kierownika budowy jest zapewnienie ogrodzenia terenu w taki sposób, by zarówno plac budowy, jak i samo ogrodzenie nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Odległość ogrodzenia od budynku zależy od wielkości terenu budowy, ale:

 • wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m;
 • w strefach zagrożone spadaniem przedmiotów z wysokości odległość ogrodzenia od budynku musi wynosić minimum 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spadać materiały czy narzędzia budowlane;
 • w przypadku ogrodzenia wykopów, jeżeli wykop jest głębszy niż 1 m, balustrada ogrodzenia nie może być niższa niż 1,1 m.

Ogrodzenie może być tymczasowe lub trwałe. Budowa domu wymaga np. takiej bramy, przez którą bez trudu na plac przedostaną się duże maszyny budowlane. Dlatego budowa ogrodzenia, które docelowo ma grodzić naszą posesję, jest jednak nie wskazane.

Jeżeli budowa ogrodzenia nie jest możliwa, np. gdy realizowane są domy szeregowe usytuowane przy ulicy, kierownik budowy powinien zadbać o inne rozwiązania, jak. np. montaż tablic ostrzegawczych czy zapewnienie stałego nadzoru.

W widocznym miejscu postaw żółtą tablicę

Każdy plac budowy musi być odpowiednio zaznaczony poprzez ustawienie tablicy informacyjnej. Budowlana tablica informacyjna powinna stanąć w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

Według ustawy Prawo Budowlane, tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach nie mniejszych niż 90×70 cm, jest w kolorze żółtym. Czarnym kolorem w sposób czytelny i trwały zamieszcza się na niej informacje takiej, jak:

 • określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
 • numer pozwolenia na budowę oraz nazwa, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
 • imię i nazwisko lub nazwa (firma), adres oraz numer telefonu inwestora;
 • imię i nazwisko lub nazwa (firma), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;
 • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów;
 • numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia;
 • numery telefonu okręgowego inspektora pracy.

(Tablica informacyjna jest obowiązkowa)

Na placu budowy powinno znaleźć się również ogłoszenie, odpowiednio zabezpieczone przez zniszczeniem, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Ogłoszenie powinno zawierać:

 • przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,
 • maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
 • informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zapewnij ekipie budowlanej socjalne zaplecze

Kierownik budowy powinien zapewnić ekipie budowlanej miejsce socjalne, w którym robotnicy będą mogli np. się przeprać oraz pomieszczenie sanitarne, czyli popularną sławojkę.

Barakowóz na placu budowy można wybudować samemu, poprzez zbicie z blachy czy drewna prowizorycznego budynku. Można również kupić gotowy obiekt lub go wynająć.

Należy pamiętać, że barak socjalny uznany jest tymczasowy obiekt budowlany. Nie wymaga więc on pozwolenia na budowę, ale budowę czy postawienie należy zgłosić staroście, określając termin, kiedy zostanie on rozebrany.

Samodzielnie można wykonać również toaletę, zbijając kilka desek, które ustawia się nad wykopem. Jest to jednak rozwiązanie mało higieniczne. Lepszym rozwiązaniem będzie wynajęcie przenośnej toalety. Miesięczny koszt wynajęcia i konserwacji urządzenia przeznaczonego dla liczby osób pracujących na terenie budowy domku jednorodzinnego, wynosi około 200-300 zł.

***

Prace budowlane mogą się odbywać wyłącznie na terenie, który został określał zatwierdzony w pozwoleniu na budowę projekt budowlany. Jeżeli roboty wymagają wejścia na teren sąsiada, bezwzględnie musimy uzyskać jego zgodę.

Kiedy możesz wejść na teren sąsiada?

Autor: Marta Hawrylak

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


styczeń 9, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
4
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Małe Mieszkanie

Komentarze

Najnowsze komentarze

Kierownik robót elektrycznych Odpowiedz 2016-10-26 04:10:21

Artykuł jest klamliwy. To nie kierownik robot konstrukcyjno budowlanych pelniacy funkcje kierowika budowy zapewnia wykonanie przylacza elektrycznego i wodno-sanitarnego lecz kierownicy robót elektrycznych i sanitarnych posiadajacy uprawnienia budowlane odpowiednia elektryczne i sanitarne. Kierownikow wszystkich branz ustanawia inwestor. W przypadku braku wpisu w dzienniku budowu ktorychs z nich instalacje sa wybudowane nielegalnie koszt legalizacji jest wysoki i nie ulega przedawnieniu. Decyzja pozwolenie na budowę w takim przypadku jest z mocy prawa nieważna ponieważ kierownik budowy dokonalby przestępstwa poświadczenia nieprawdy w oświadczeniu o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z pozwoleniem na budowę i przepisami oraz zatail prawde w dzienniku budowy. ART 271 KK.

Thandie Odpowiedz 2015-12-27 23:50:55

Zgadzam się z poprzednikiem Eric , mnie tez dziwi po co komu na tablicy informacyjnej , adres inwestora zapewne dla złodzieja , aby miał pewność ,że właściciel z drugiego końca Polski to szybko nie przyjedzie - idiotyzm

Eric Odpowiedz 2014-11-07 09:51:39

tak jeszcze ksiazke skarg i zazalen dla niewygodnych sasiadow trzeba powiesic obok tablicy i dla fiskusa zaswiadczenie z kad ma sie dochody na inwestycje ----LUDZIE OBUDZCIE SIE Z TEGO LETARGU - ZYJECIE W KRAJU KTORY MA NIEWIELE WSPOLNEGO Z okresleniem WOLNY

Gość Dom.pl Odpowiedz 2011-10-07 06:46:44

Praca przydała mi się. Idealnie napisane, zawiera wszystko czego chciałam się dowiedzieć. Wielkie dzięki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty