Start Arrow Finanse i prawoArrow Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – rozporządzenie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – rozporządzenie

Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie ustawa Prawo budowlane uważa działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizatorskich.

Kto może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Prawo budowlane określa jednoznacznie, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją zwaną „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych.

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:

  • projektowania;
  • kierowania robotami budowlanymi.

Więcej o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie mówi Rozdział 2 ustawy Prawo Budowlane.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – rozporządzenie

Minister właściwy do spraw budownictwa określa, w drodze rozporządzenia:

  • rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności,
  • wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności, a także sposób przeprowadzania i zakres egzaminu,
  • zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.

DO POBRANIA:

Rozporządzenie Ministra transportu i budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Sierpień 5, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo