Start Arrow Finanse i prawoArrow Skarga na zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Skarga na zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Mam pewne wątpliwości, co do działań, jakie podejmuje zarząd wspólnoty. Czy jest gdzieś określone, kiedy we wspólnocie może mnie reprezentować zarząd, a kiedy musi mieć moją zgodę co do podejmowanych decyzji?

Podstawowym zadaniem zarządu jest zarządzanie nieruchomością wspólną oraz kosztami eksploatacyjnymi związanymi z poszczególnymi lokalami, w takim zakresie, w jakim nie mogą tego robić właściciele lokali.

(Wspólnotę mieszkaniową stanowi ogół właścicieli nieruchomości w danym budynku.)

Tak zwane czynności zwykłego zarządu nie wymagają uzyskiwania każdorazowo zgody czy upoważnienia właścicieli lokali. Do tych czynności należy:

• zarządzanie nieruchomością wspólną,

• prowadzenie dla nieruchomości wspólnej ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,

• zachowanie, aktualizacja lub opracowanie dokumentacji technicznej budynku,

• aktualizacja danych właścicieli,

Zgodnie z ustawą o własności lokali, zadania wykraczające poza czynności zwykłego zarządu, wymagają uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielającej zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów.

W zakresie takich czynności, zarząd działa jednocześnie jako nasz pełnomocnik, zgodnie właśnie z pełnomocnictwem zawartym w uchwale właścicieli lokali.

Uregulowanie te są istotne także w stosunkach zewnętrznych, gdzie konieczne jest pełnomocnictwo do zawarcia umowy danego rodzaju, sporządzonej w formie prawem przewidzianej. Wiąże się to bowiem z określonymi czynnościami techniczno-budowlanymi, dotyczącymi wspólnej nieruchomości.

Jeżeli nie wyraża Pan zgody na przekroczenie czynności zwykłego zarządu, ma pan prawo zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z którą zarząd otrzymał zgodę. Skargę należy złożyć w sądzie, uzasadniając ją niezgodnością z przepisami prawa, z umową właścicieli, naruszaniem zasady prawidłowego zarządzania lub naruszaniem swoich interesów.

Uchwałę można zaskarżyć w terminie do 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały.

Czytelnikowi odpowiedział
Radca Prawny
Igor Bąkowski

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Styczeń 11, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
3
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Falko Odpowiedz 2017-02-01 13:21:27

Zamieszczony powyżej artykuł jest błędny, a co najmniej nieścisły - czynność zarządu (jego uchwałę) w postaci czynności zwykłego zarządu winno zaskarżać się na podstawie art. 189 Kpc w związku z art. 58 Kc, a nie w oparciu o ustawę o własności lokali. Podana w tekście procedura dotyczy uchwał wspólnoty, a nie zarządu. Należy te dwie kwestie odróżnić. Powyższe wynika z Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.10.2013 r. sygn. akt ACa 835/13, a także - poprzez analogię - z orzeczenia Sądu Najwyższego III CZP 13/13

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową - obowiązki | www.Dom.pl Odpowiedz 2012-03-05 11:52:52

[...] Jak zaskarżyć zarząd wspólnoty? [...]

Czy mieszkaniec parteru płaci za windę? | www.Dom.pl Odpowiedz 2012-01-30 14:53:21

[...] Takiej dowolności nie mają już właściciele lokali dużych wspólnot mieszkaniowych. Właściciele partycypują w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej stosownie do posiadanych przez siebie udziałów. Obciążenie można zwiększyć uchwałą właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Nie ma jednak w ustawie podstaw do obniżenia udziału w kosztach zarządu nieruchomości wspólnej poniżej udziału właściciela. (Wykonawcą podjętych uchwał jest wybrany przez właścicieli zarząd wspólnoty.) [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty