Start Arrow Finanse i prawoArrowDziałki i gruntyArrow Służebność gruntowa, osobista i przesyłu

Służebność gruntowa, osobista i przesyłu

Służebność należy do ograniczonych praw rzeczowych, do których ponadto należy zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie oraz hipoteka.

Służebność to prawo korzystania z cudzej nieruchomości w określonym zakresie, przez określoną osobę dla osiągnięcia danego celu.

Służebność gruntowa

Służebność gruntowa jest obciążeniem jednej nieruchomości tzw. obciążonej, na rzecz właściciela innej nieruchomości – władnącej polegającym na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej bądź, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań lub też nie wolno wykonywać mu określonych uprawnień które mu względem nieruchomości władnącej przysługują.

Służebność gruntowa jest częścią składową nieruchomości władnącej. Posiadaczem służebności jest każdorazowy właściciel nieruchomości władnącej. Służebności nie można sprzedać bez sprzedaży nieruchomości. Zmiana osoby władnącej nie ma wpływu na istnienie służebności.

Podstawowym kryterium, jakie powinno zostać spełnione przy ustanawianiu służebności, jest możliwość wykonywania jej w sposób minimalizujący utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości obciążonej. Ponadto służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej części.
Służebność może powstać w drodze:

 • umowy
 • orzeczenia sądu
 • ugody sądowej
 • decyzji administracyjnej
 • zasiedzenia

Przykłady służebności gruntowej to: dojazd do nieruchomości, prawo przejścia, przejazdu, przepędu bydła, korzystania ze studni, zbioru owoców, połowu ryb, wydobywania żwiru, pobierania ściółki z cudzego lasu, prawo oparcia budynku o budynek sąsiada, ograniczenie wysokości zabudowy.

Szczególnym rodzajem służebności gruntowej jest dojazd do nieruchomości tzw. droga konieczna. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarczych, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Z żądaniem ustanowienia drogi koniecznej może wystąpić również osoba która ma wprawdzie dostęp do drogi publicznej, ale jest on z określonych powodów nieodpowiedni np. zły stan techniczny drogi uniemożliwiający przejazd przez nią w pewnych okresach roku.

Przeprowadzenie drogi koniecznej musi nastąpić z uwzględnieniem nie tylko potrzeb nieruchomości pozbawionej dostępu ale również z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

Służebność zostaje ustanowiona za wynagrodzeniem które powinno być określone jako świadczenie jednorazowe lub też okresowe np. płatne w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Wysokość wynagrodzenia powinno uwzględniać rodzaj i stopień uciążliwości dla właściciela nieruchomości obciążonej oraz korzyści uzyskane przez właściciela nieruchomości władnącej.

Służebność osobista

Służebność osobista to obciążenie nieruchomości tylko na rzecz osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Wygasa najpóźniej ze śmiercią osoby uprawnionej, jest niezbywalna, niedziedziczna, nie można jej nabyć przez zasiedzenie.

Przykładami służebności osobistej są: prawo dożywotniego zasiedzenia, prawo zbioru owoców, połowu ryb, wydobywania żwiru, służebność przechodu lub mieszkania w cudzym budynku.

Uprawnienia te przysługują tylko określonej osobie fizycznej. Służebność osobista jest również ustanawiana za wynagrodzeniem. Szczególny charakter ma służebność osobista mieszkania, mająca duże znaczenie społeczne i gospodarcze szczególnie na wsi. Kodeks cywilny przyznaje jej szerszy zakres uprawnień w porównaniu z innymi służebnościami osobistymi.

Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi.

Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

Służebność przesyłu

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy mogą dysponować trwałym tytułem prawnym do nieruchomości, na których znajdują się ich urządzenia przesyłowe. Natomiast obecni właściciele nieruchomości, a także ich następcy prawni, za znoszenie uciążliwości występowania urządzeń przesyłowych, będą mogli otrzymać należne im wynagrodzenie. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej z datą likwidacji przedsiębiorstwa.

Do służebności przesyłu stosuje się przepisy o służebnościach gruntowych. Służebności wpisywane są w księgach wieczystych w dziale III nieruchomości obciążonej i w dziale I nieruchomości władnącej.

Autor: Henryk Jankowski, Rzeczoznawca Majątkowy
RADIUS - Obrót i Wycena Nieruchomości

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Marzec 3, 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Małe Mieszkanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 • Promocja

  Lampa wisząca BACKAZ PREMIUM White 5pł.

 • Lampa wisząca ALANYA Gray

 • Kinkiet EMMA PINK

 • Lampa wisząca Galaxy 1643

 • Lampa stojąca VIRGO Grey II

 • Kinkiet ALANYA White

 • Nowoczesny plafon LED z pilotem Melos DL-F37T

 • Lampa Biurkowa Diamond Black

Obejrzyj zdjęcia domowników