Start Arrow InstalacjeArrow Szambo, przydomowa oczyszczalnia i studnia zgodne z prawem

Szambo, przydomowa oczyszczalnia i studnia zgodne z prawem

Studnia, szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków to alternatywne rozwiązania, gdy nasza działka nie ma dostępu do sieci. Ich budowa wymaga jednak dość dużej działki, gdyż konieczne będzie zachowanie odpowiednich odległości zarówno od budynku, jak i od granicy działki. Jak usytuować szambo, oczyszczalnię i studnię na działce? Czy ich budowa wymaga uzyskania pozwolenia?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – usytuowanie na działce

Przydomowa oczyszczalnia wymaga dość sporej działki, ponieważ konieczne jest zachowanie odpowiednich odległości:

 • granica posesji lub droga: 2m od osadnika i 2m od drenażu
 • dom jednorodzinny: 5m od drenażu
 • studnia: 15m od osadnika, 30m od drenażu
 • wody gruntowe: 1,5m od drenażu
 • rurociągi z gazem, wodą: 1,5m od osadnika, 1,5m od drenażu
 • kable elektryczne: 0,8m od osadnika, 0,8m od drenażu
 • drzewa i krzewy: 3m od drenażu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – pozwolenie czy zgłoszenie

Jeżeli projekt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków został zaznaczony na planie zagospodarowania działki, podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę całego domu, nie musimy spełniać żadnych dodatkowych formalności.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w późniejszym etapie wymaga zgłoszenia do urzędu, jeżeli jej wydajność nie jest większa niż 7,50 m3 (większa wydajność wymaga uzyskania pozwolenia na budowę).

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

(Przydomowa oczyszczalnia ścieków, fot. Ecomotyl)

Szambo – usytuowanie na działce

Szambo możemy wybudować praktycznie w każdym miejscu naszej działki, pod warunkiem zachowania odpowiednich odległości od ujęcia wody, budynku, a także od granic działki. Zbiornik należy więc usytuować:

 • co najmniej 5 m od okien i drzwi zewnętrznych domu mieszkalnego
 • co najmniej 2 m od granicy działki
 • co najmniej 2 m od drogi, ulicy lub ciągu pieszego
 • co najmniej 15 m od studni dostarczającej wodę pitną

Szambo – pozwolenie czy zgłoszenie

Przy zaznaczeniu lokalizacji zbiornika kanalizacyjnego na planie zagospodarowania terenu, dołączonym do pozwolenia na budowę, dodatkowe formalności nie są konieczne. Jeśli rozpoczynamy budowę nowego szamba, trzeba będzie zdobyć dodatkowe pozwolenie.

Warto pamiętać, że gmina ma prawo odmówić zgody na budowę zbiornika kanalizacyjnego, jeżeli plany gminy przewidują przyłączenie naszej działki do sieci kanalizacyjnej.

Studnia – usytuowanie na działce

Planując budowę studni, pamiętajmy, że:

 • odległość między studnią a granicą działki nie może być mniejsza niż 5 m;
 • odległość studni do osi rowu przydrożnego nie może być mniejsza niż 7,5 m;
 • odległość studni do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń nie może być mniejsza niż 15 m;
 • odległość studni do najbliższego przewody rozpuszczającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód nie może być mniejsza niż 30 m;
 • odległość studni do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego nie może być mniejsza niż 70 m.

Studnia – pozwolenie czy zgłoszenie

Studnia o głębokości do 30 m i poborze wody w ilości do 5 m3 na dobę wymaga jedynie zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć rysunki określające usytuowanie studni i standardowo oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Gmina może dodatkowo zażądać innych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, nakładając na inwestora obowiązek uzupełnienia braków w określonym terminie.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu, możemy rozpocząć budowę studni.

Jeżeli planowana studnia jest większa i wymaga pozwolenia na budowę, do wniosku należy dołączyć również tzw. operat wodnoprawny i opis prowadzenia zamierzonej działalności, a także decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli dla terenu nie jest uchwalony miejscowy plan) oraz w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia,  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


styczeń 28, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Maja Odpowiedz 2015-04-07 15:26:29

Ciekawy artykuł. Same konkretne i bardzo ważne informacje. Wart przeczytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty