Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Termin rozpoczęcia budowy domu

Termin rozpoczęcia budowy domu

Budowa domu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a roboty budowlane można rozpocząć kiedy zgoda się uprawomocni, czyli po 14 dniach, o ile strony postępowania nie wniosą w tym terminie odwołania.

Kiedy pozwolenie na budowę się uprawomocni, o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy należy zawiadomić powiatowy (lub wojewódzki) inspektorat nadzoru budowlanego oraz projektanta, który sprawuje nadzór nad zgodnością realizacji budowy z tym, co zawiera zatwierdzony w pozwoleniu na budowę projekt budowlany. Zawiadomienie należy złożyć co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy.

Do zawiadomienia należy dołączyć również:

  • oświadczenie kierownika budowy (robót) o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli są wymagane) oraz o przyjęciu obowiązków kierowania budową (robotami), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  • oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli decydujemy się taką osobę zatrudnić – patrz: Kiedy trzeba zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego) o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  • informację o danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszenie, które kierownik budowy zamieszcza na budowie;

Uwaga! Należy pamiętać, że pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli prace budowlane nie zostaną rozpoczęte przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu uprawomocniła się lub gdy budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Jeżeli w tym terminie nie rozpoczniemy lub nie wznowimy robót, konieczne będzie ponowne wystąpienie o pozwolenie na budowę lub o pozwolenie na wznowienie robót.

Warto wiedzieć, że za rozpoczęcie budowy uznaje się prace przygotowawcze, do których zaliczamy:

  • wytyczenie geodezyjne budynku na działce;
  • wykonanie niwelacji terenu
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów budowlanych;
  • wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace budowlane bez pozwolenia

Prace budowlane, wykonanie których wystarczy jedynie zgłosić do właściwego urzędu (czyli te, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę) można rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia.

Następna »

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Lipiec 25, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo