Start Arrow Finanse i prawoArrow Ubezpieczenie procesów budowlanych

Ubezpieczenie procesów budowlanych

Budowa jest miejscem, gdzie na każdym kroku czai się wiele niebezpieczeństw. Przy budowie Stadionu Narodowego zginęły do tej pory 3 osoby. W Katowicach śmiertelnie porażony został pracownik wykonujący prace budowlane na dachu wznoszonej nieruchomości. Inwestor, pracownicy budowlani, zaplecze jaki i sam budynek w budowie narażone są na szereg ryzyk. Pożar, eksplozja, huragan, kradzież z włamaniem dot. elementów stałych, lub też kradzież materiałów składowanych na działce. Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie procesów budowlanych choć jest tak kosztowne?

Koszt budowy, który zazwyczaj jest już bardzo wysoki, na skutek zdarzenia losowego może ulec znaczącemu podwyższeniu. Spustoszenie w mieniu spowodowane pożarem, ulewnym deszczem, czy też katastrofą budowlaną to tylko niektóre przykłady szkód powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych. Konsekwencje tych zdarzeń powodują łańcuch niekorzystnych okoliczności zarówno dla inwestora, jak i wykonawców. – Po pierwsze każda znacząca szkoda to uszczerbek majątkowy. Zobowiązani bowiem jesteśmy do naprawienia szkody, co już niesie za sobą koszty, które związane będą nie tylko z ponownym odbudowaniem mienia, ale także z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, ratownictwem oraz zabezpieczeniem mienia przed powiększaniem się szkody – wymienia Jarosław Oleksy, prezes zarządu Alea Broker.

Ubezpieczenie przed wmurowaniem kamienia węgielnego…?

Część inwestorów ubezpiecza budowy dopiero w momencie znacznego wzrostu ryzyka kradzieży, a więc w chwili pojawienia się na terenie inwestycji majątku do wykończenia obiektu. Warto jednak pamiętać, że już same wykopy pod fundamenty stanowią część procesu budowlanego, który może ulec zniszczeniu powodzią lub deszczem nawalnym. Koszty przywrócenia wykopów do stanu sprzed szkody wcale nie są małe. Ponadto już od pierwszych dni budowy na placu znajduje się zaplecze inwestycji (kontenery, ogrodzenie, itd.) oraz maszyny budowlane, które także narażone są na określone zagrożenia.

Inwestycja budowlana jest również miejscem potencjalnych ryzyk dla osób pracujących lub odwiedzających teren budowy, jak również dla mienia znajdującego się wokół placu na którym znajduje się inwestycja. Dlatego warto zdecydować się na wybór ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności budowlanej. – Zakres polisy powinien obejmować odpowiedzialność deliktową, kontraktową, odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom oraz szereg klauzul dodatkowych, uzależnionych od zakresu prowadzonych prac, np. szkody w instalacjach podziemnych, straty wyrządzone przez młoty, kafary lub stosowanie materiałów wybuchowych, uszkodzenia jezdni spowodowane ruchem wokół budowy, itp. – wyjaśnia Oleksy.

Wieloaspektowość problemu…

O ubezpieczeniu procesów budowlanych powinien pamiętać zarówno inwestor (deweloper), jak i wykonawca oraz liczni podwykonawcy. Warto podkreślić, że ubezpieczenie przed ryzykami budowy (montażu) powinno zostać uwzględnione przez każdego z uczestników tego procesu z osobna, a więc zarówno przez inwestora, generalnego wykonawcę oraz podwykonawców. Każdemu z uczestników powinno także zależeć, aby budowa była odpowiednio zabezpieczona i aby w konsekwencji wystąpienia szkody, nie ponosić nieprzewidzianych kosztów. Jak podkreśla Dariusz Szczypiński, dyrektor finansowy Grupy Nickel – Ubezpieczenie to koszt poczucia bezpieczeństwa. W przypadku solidnej firmy nie wyobrażam sobie rezygnacji z takiego zabezpieczenia zarówno dla klientów, jak i innych osób związanych z budową – pracowników, zarządu przedsiębiorstwa.

Każda potencjalna szkoda, która może powodować problemy w trakcie budowy, powinna być przedmiotem zainteresowania generalnego wykonawcy lub podwykonawców. Warto też pamiętać, że każda stron uczestniczących w procesie budowlanym odpowiada za prace przez siebie wykonywane do momentu częściowego lub ostatecznego odbioru. Tak więc wszelkie środki poniesione na budowę, które nastąpiły przed odbiorem, są narażone na wiele ryzyk obciążających w konsekwencji jedną ze stron procesu.

Ubezpieczenie inwestycji w budowie dotyczy prowadzenia w jej obrębie prac budowlano-konstrukcyjnych oraz wykończeniowych do momentu odbioru końcowego. Po zakończeniu procesu budowlanego, mienie należy ubezpieczyć w ramach standardowego ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (lub od wszystkich ryzyk). Ubezpieczenie to jest znacznie tańsze, ponieważ ryzyka zagrażające oddanemu już w użytkowanie budynkowi są mniejsze – mówi Oleksy.

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Maj 14, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty