Start Arrow InstalacjeArrow Układ urządzeń na przyłączu wodociągowym

Układ urządzeń na przyłączu wodociągowym

Niewielu budujących się czy mieszkańców domków jednorodzinnych lub wielorodzinnych bloków zdaje sobie sprawę, że równie ważne, co prawidłowe rozprowadzenie instalacji wodnej w budynku jest jej zabezpieczenie oraz wyposażenie w odpowiednie elementy armatury sanitarnej. Prawidłowy dobór takich elementów nie tylko zapewnia właściwe i optymalne działanie instalacji wodnej, ale może także wpłynąć na wiele czynników mających znaczenie dla jej stanu i bezpieczeństwa oraz jakości wody w naszych domach.

Rys. 1 przedstawia schemat, który poza wodomierzem zawiera elementy armatury sanitarnej wewnętrznej instalacji wodnej, które powinny znaleźć się w budynku poza typowym zestawem wodomierzowym.

Rys. 1. <b>Schemat wewnętrznej instalacji wodnej:<b/> 1. wodomierz; 2. zawór odcinający; 3.  zawór antyskażeniowy; 4. filtr wody; 5.  regulator ciśnienia; 6.magnetyzer.

Rys. 1. Schemat wewnętrznej instalacji wodnej: 1. wodomierz; 2. zawór odcinający; 3. zawór antyskażeniowy; 4. filtr wody; 5. regulator ciśnienia; 6.magnetyzer.

wodomierzPierwszym i najbardziej oczywistym elementem jest wodomierz (1). Zarówno spółdzielnie, zarządcy jak i prywatni odbiorcy wody w coraz większym stopniu zaczynają stosować wodomierze klasy C. W porównaniu z klasą B wodomierze te charakteryzują się większą dokładnością pomiarów zużycia wody. Wodomierz powinien być zamontowany na konsoli wodomierzowej pozwalającej na jego szybki i bezproblemowy montaż i demontaż, a sama konsola zaopatrzona w podkładki wytłumiające drgania, przytwierdzona do stałego podłoża, np. muru. Pamiętać należy, aby przestrzegać zachowania pozycji zamontowania wodomierza. Wodomierz zamontowany w niewłaściwej pozycji, tzn. gdy przepływ wody w liczniku następuje w pionie zamiast w poziomie, traci on swoją klasę dokładności pomiaru przepływu, przez co mogą powstać różnice miedzy odczytem a rzeczywistym zużyciem wody.

Przed i za konsolą wodomierza należy zamontować zawory odcinające (2). Przed wodomierzem można zastosować zwykły zawór wodny. Najczęściej stosuje się zawory kulowe, które w zupełności spełniają swoją rolę. Jednakże niektórzy producenci wodomierzy zastrzegają sobie prawo do nie uwzględnienia reklamacji w przypadku awarii wodomierza, jeśli podczas jego eksploatacji był on narażony na nagłe uderzenia strumienia wody. W tym przypadku bardziej właściwym wydaje się zamontowanie zaworu starego typu, tzw. „grzybkowego”. Za wodomierzem należy zamontować zawór skośny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym. Zawór ten przez wielu nazywany jest i uważany jako zawór antyskażeniowy. W rzeczywistości jednak nie spełnia on podstawowego kryterium zaworu antyskażeniowego, mianowicie gwarantowanego czasu zamknięcia przepływu wstecznego.

zawor antyskazeniowyW związku z niespełnieniem powyższego warunku przez zawór skośny zwrotno-zaporowy, należy na instalacji zamontować typowy zawór antyskażeniowy (3). Zastosowanie takiego zaworu wymusza na użytkowniku norma PN-EN1717 pt.: „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny”, która zastępuje ustanowioną w 1999 roku zmianę Az1 do PN-B-01706. Dobór odpowiedniego zaworu antyskażeniowego powinien odbyć się na etapie projektowania instalacji. Wtedy to na podstawie analizy zagrożeń spowodowanych wstecznym przepływem cieczy oraz możliwych sposobów przeciwdziałania temu przepływowi zostaje wybrany zawór z odpowiedniej rodziny i typu. Norma PN-EN1717 przewiduje 8 rodzin zaworów antyskażeniowych oraz dodatkowo w ramach tych rodzin określa ich typy, np.: EA – zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru.

Przedstawione do tej pory elementy były elementami, których montaż wymuszały przepisy prawne w postaci ustawy, normy bądź wytycznych projektowych i wykonawczych określonych przez zakłady wodociągów. Pozostają jednak jeszcze inne części zestawu, niewymagalne prawem, ale mające ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa instalacji, urządzeń do niej podłączonych, czystości wody i ekonomiczności w jej użyciu.

filtr wodyPierwszym z nich jest filtr wody (4). Jego montaż na instalacji jest wskazany, biorąc pod uwagę jakość dostarczanej z sieci wodociągowych wody. Zadaniem filtra jest wyeliminowanie zanieczyszczeń wody w postaci ziaren piasku, drobin rdzy czy strzępków konopi. Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama filtrów począwszy od najprostszych, poprzez filtry z możliwością ręcznego płukania wstecznego, aż po w pełni zautomatyzowane wyposażone w programatory oczyszczające filtr według zadanych parametrów np.: czas. Zastosowanie filtra spowoduje, że instalacja wodna w dużo mniejszym stopniu narażona będzie na korozję, przez co wydłuży się jej żywotność, oraz zredukowane zostanie prawdopodobieństwo wystąpienia awarii urządzeń pracujących w instalacji takich jak: pralka, zmywarka czy bateria.

regulator cisnieniaKolejnym z omawianych elementów instalacji jest regulator ciśnienia (5). Jego zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienia w instalacji wodociągowej, niezależnie od zmian ciśnienia do niej doprowadzonego. Regulator, więc redukuje doprowadzone ciśnienie o odpowiednią wartość utrzymując stały poziom po stronie odbioru wody. Zastosowanie takiego rozwiązania niesie za sobą wiele korzyści. Zmniejszając ciśnienie w instalacji można zmniejszyć zużycie wody podczas jej poboru w jednostce czasu. Oszczędność taka może mieć miejsce np.: podczas mycia rąk, płukania owoców itp., kiedy nie liczy się ilość zużytej wody, ale czas, w jakim jest używana. Regulator ciśnienia dodatkowo zabezpiecza urządzenia pracujące w instalacji wodnej takie jak wspomniane już: pralka, zmywarka czy bateria. Ma to miejsce w okresie małego poboru wody, szczególnie w nocy, kiedy ciśnienie wzrasta do poziomu niebezpiecznego dla wężyków zasilających urządzenia oraz znajdujących się w nich uszczelek, co doprowadzić może w konsekwencji do zalania mieszkania czy domu. Dodatkowo, zmniejszenie przez regulator, ciśnienia w instalacji prowadzi do zmniejszenia prędkości przepływu wody, a co za tym idzie zminimalizowania hałasu powstającego przy przepływach.

Proponowane obecnie przez producentów urządzenia mogą rozwiązać problem filtracji wody i stabilizacji jej ciśnienia za pomocą jednego urządzenia, zwanego stacją filtrująco-regulacyjną. Rozwiązania takie polecane są szczególnie dla instalacji domowych. Stacje filtrująco-regulacjyjne składają się z zaworu zwrotnego zabezpieczającego instalację przed przepływem zwrotnym, filtra drobnosiatkowego z płukaniem wstecznym, który eliminuje wszelkie zanieczyszczenia wody, oraz z regulatora ciśnienia stabilizującego ciśnienie na zadanym poziomie i ograniczającym zużycie wody.

magnetyzerOstatnim urządzeniem na prezentowanym schemacie jest magnetyzer (6) . Na wodę, która przepływa przez magnetyzer, działa pole magnetyczne. Pole to zmienia właściwości fizyczne wody, wskutek czego zawarte w niej cząstki wapnia i magnezu nie osadzają się na ściankach przewodów, lecz wytrącają się w postaci szlamu. Dzięki zjawisku „pamięci magnetycznej wody”, jej właściwości po przejściu przez magnetyzer utrzymują się przez pewien czas. W skutek tego nawet w dalszych partiach przewodu na wewnętrznych ściankach instalacji nie osadza się kamień. „Namagnesowana” woda ma jeszcze jedną własność – rozbija i wypłukuje już powstały kamień.

Zaprezentowane i omówione tu rozwiązania sprawią, że instalacja w budynku będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami a zastosowane w niej urządzenia wpłyną na bezpieczeństwo korzystania z instalacji oraz zapewnią komfort i oszczędność w codziennym użyciu wody.

Autor: mgr inż. Piotr Purzycki
Realbud Sp. z o.o.

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty