Start Arrow Budowa domuArrow Uzyskaj premię na termomodernizację

Uzyskaj premię na termomodernizację

W latach 90-tych energochłonność ogrzewania budynków w Polsce należała do najwyższych w UE. Była o ponad 50% wyższa od średniej unijnej. Szczęśliwie, ta niekorzystna sytuacja systematycznie się poprawia. Dzieje się tak zarówno w skutek wprowadzania energooszczędnych technologii budowlanych w nowym budownictwie, jak i dzięki stopniowo przeprowadzanym remontom termomodernizacyjnym budynków starych.

Jak dołączyć do najlepszych albo ich przegonić?

Znaczna część starych budynków pozostaje niewyremontowana. Ściany tych budynków nie zostały ocieplone. Straty ciepła w takich budynkach są duże, a koszty ich ogrzewania wysokie.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej, a w szerszym pojęciu, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej paliw na cele ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmują zarówno poprawę izolacji cieplnej budynków, jak i poprawę rozwiązań technicznych i funkcjonowania systemów ogrzewania i wentylacji oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Według Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy:

 • ulepszenia, w skutek których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną do ogrzewania budynków i podgrzewania wody użytkowej – np. obłożenie ścian zewnętrznych budynku warstwą izolacji termicznej, wymiana okien, instalacja rekuperatora dla odzysku ciepła ze zużytego powietrza wentylacyjnego, itp.;
 • ulepszenia, w skutek których ulegają zmniejszeniu straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej – np. wymiana kotła na nowoczesny, o wysokiej sprawności, jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej wraz z wytwarzaniem ciepła do ogrzewania (wysokosprawna kogeneracja), zastosowanie rur preizolowanych w lokalnej sieci ciepłowniczej, itp.;
 • zamianę ogrzewania indywidualnego na sieciowe poprzez przyłączenie budynku do scentralizowanego źródła ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła;
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej – np. montaż na dachu budynku kolektorów słonecznych do zasilania układu podgrzewania wody użytkowej, czerpanie ciepła niskotemperaturowego z gruntu poprzez zastosowanie pompy ciepła, itd,;

Pieniądze wydane na termomodernizację zwracają się poprzez mniejsze wydatki na ogrzewanie. Rozmiar termolokaty, a co za tym idzie wielkość oszczędności na kosztach ogrzewania, zależy od zakresu termomodernizacji i od zastosowanych rozwiązań technicznych.

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna ma charakter wsparcia finansowego ze strony państwa dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Premia jest przyznawania przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Premia stanowi 20% kwoty kredytu przyznanego i wykorzystanego dla sfinansowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać wszystkie podmioty, bez względu na status prawny. W Ustawie termomodernizacyjnej wszystkich potencjalnych beneficjentów traktuje się na równi – każdy podmiot może ubiegać się o premię termomodernizacyjną, tj. osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, itp.

Warunkiem otrzymania premii termomodernizacyjnej jest to, aby zrealizowane przedsięwzięcie przyniosło określone w Ustawie oszczędności energii, skutkowało zmniejszeniem kosztów zakupu ciepła lub aby przedsięwzięcie polegało na zastosowaniu odnawialnego źródła energii.

Popularne przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Działania najczęściej przeprowadzane przy wsparciu środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów to:

 • docieplanie ścian zewnętrznych i stropów
 • wymiana okien
 • wymiana lub modernizacja systemów grzewczych

Jak uzyskać premię termomodernizacyjną?

 • Przeprowadzamy audyt energetyczny

Pierwszym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Dokument ten określa przede wszystkim zakres niezbędnych prac remontowych, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, a także kwotę możliwego do uzyskania kredytu oraz premii termomodernizacyjnej.

Audyt energetyczny może wykonać jedynie akredytowany audytor o odpowiednich  kwalifikacjach. Aktualna lista uprawionych specjalistów znajduje się na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych -www.zae.org.pl. Koszt takiego opracowania dla domu jednorodzinnego waha się w granicach 1-2 tys. zł.

 • Wybieramy bank

Dysponując audytem energetycznym budynku, można przystąpić do wyboru banku udzielającego kredytów termomodernizacyjnych. Ich aktualna lista dostępna jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego –www.bgk.com.pl.

Podczas wyboru banku kredytującego należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wartość stopy procentowej oraz sposób spłaty kredytu, tj. wielkość i rozłożenie w czasie rat kredytowych i odsetek. Warto także pamiętać, że im wyższy kredyt, tym większe możliwości negocjacji z bankiem.

 • Składamy wniosek o kredyt

Kolejnym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej jest złożenie w banku wniosku o udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o premię termomodernizacyjną.
2. Audyt energetyczny.
3. Projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (wymóg uzależniony od banku).

Po zawarciu umowy z bankiem, przesyła on kompletne dokumenty do BGK. Ten z kolei, jeśli dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, podejmuje decyzję w sprawie przyznania nam premii.

 • Czekamy na decyzję BGK

Informację o przyznaniu premii lub odmowie jej udzielenia otrzymamy od BGK za pośrednictwem naszego banku kredytującego. Jeśli zdarzy się natomiast, że BGK nie dysponuje akurat wolnymi środkami na ten cel, dostaniemy powiadomienie o czasowym wstrzymaniu rozpatrzenia naszego wniosku. BGK na bieżąco monitoruje stan środków na koncie Funduszu i informuje banki kredytujące, by nie przyjmowały kolejnych wniosków lub wznowiły ich nabór.

 • Otrzymujemy premię

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji BGK w sprawie premii termomodernizacyjnej bank udzieli nam kredytu termomodernizacyjnego. W dniu uruchomienia jego pierwszej transzy zostanie pobrana i przekazana do BGK prowizja z tytułu przyznania premii w wysokości 0,6% jej wartości.

 • Przystępujemy do remontu

Mając przyznaną premię, można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W tym celu należy:

 • opracować projekty techniczne zawierające oświadczenie projektanta, że zostały one wykonane zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego,
 • uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli jest ono wymagane.
 • Zdobywamy oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego

Po zakończeniu remontu należy jeszcze uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub osoby uprawnionej według Prawa Budowlanego, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym.  Oświadczenie składamy następnie w naszym banku kredytującym.

 • Przekazanie premii do banku kredytującego

BGK przekazuje premię termomodernizacyjną naszemu bankowi kredytującemu po otrzymaniu od niego zawiadomienia, że remont został zrealizowany. Odbywa się to w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zaliczy premię termomodernizacyjną na spłatę części kredytu przyznanego nam na remont (obecnie premia pokrywa do 20% wartości kredytu termomodernizacyjnego).

ROCKWOOL

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Marzec 1, 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Małe Mieszkanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 • Promocja

  Lampa stołowa mini-trójnóg Czar lawendy

 • Nowoczesny Plafon Kantoor White

 • Plafon Harmony Black

 • Lampa Flexi Grochy Mix 3pł.

 • Lampa wisząca Romantica 2pł. Black

 • TK Lighting Zwis pojedynczy Alambre

 • ZTS zwis duży (ś:37) 1 pł. / patyna + czerwo...