Start Arrow InstalacjeArrow Warunki techniczne przyłaczy wodociągowych

Warunki techniczne przyłaczy wodociągowych

Właściciel nieruchomości ma obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej, chyba że budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Aby uzyskać informacje, czy i na jakich warunkach nasza nieruchomość może zostać podłączona do sieci, musimy złożyć w lokalnym przedsiębiorstwie wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy.

Jak uzyskać warunki techniczne?

Pierwszym krokiem do uzyskania warunków technicznych jest złożenie wniosku w lokalnym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym. Do wniosku dołączamy 2 egzemplarze Oryginału Planu Sytuacyjnego z uzbrojeniem w skali 1:500 lub 1:1000 oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Wydane przez zakład warunki będą ważne 2 lata. W decyzji znajdziemy informacje o miejscu i sposobie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, a także określone wymagania techniczne w stosunku do przyłączy i urządzeń wodociągowych.

Jak podłączyć nieruchomość do sieci?

Po otrzymaniu warunków technicznych, należy wykonać projekt przyłącza. Może go opracować wyłącznie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia. To właściciel nieruchomości musi znaleźć projektanta, zlecić i opłacić wykonanie projektu. Wykonany projekt należy uzgodnić w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym i w Zespole Uzgodnień Dokumentacji starostwa.

Sprawdzana jest tu zgodność projektu z wydanymi warunkami technicznymi, zgodność z obowiązującym prawem i regułami techniki. Sprawdzany jest także zakres szczegółowości opracowania. Należy pamiętać, że uzgodniony projekt przyłącza ważny jest 3 lata.

Czy budowa przyłączy wymaga zgłoszenia?

W przypadku budowy przyłączy mamy do wybory dwie opcje:

budowa na podstawie zgłoszenia
Do zgłoszenia budowy przyłączy należy dodatkowo dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane

budowa bez zgłoszenia
W przypadku budowy bez zgłoszenia inwestor zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy – w zależności od rodzaju przyłącza – Prawa energetycznego bądź ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Budowa przyłączy musi odbywać się zgodnie z uzgodnionym projektem. Zwykle konieczny jest również nadzór techniczny inspektora lokalnego zakładu wodno-kanalizacyjnego. Po zakończeniu budowy i odbiorze przyłącza pozostaje nam jedynie podpisać z firmą wodno-kanalizacyjną umowę o odprowadzanie ścieków i/lub o dostarczanie wody.

Kto płaci za budowę przyłączy?

Koszty budowy przyłącza, jak i obowiązek późniejszego utrzymywania instalacji we właściwym stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe działanie, a także usuwanie awarii, czyszczenie i wymiana uszkodzonych elementów instalacji są podzielone na właściciela nieruchomości i przedsiębiorstwo kanalizacyjne:

– za część sieci do studni wskazanej jako miejsce włączenia lub granicy nieruchomości odpowiada zakład wodno-kanalizacyjny,

– za część sieci za studnią wskazanej jako miejsce włączenia lub za granicą nieruchomości odpowiada właściciel nieruchomości.

Następna »

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: instalacje