Start Arrow Budowa domuArrow Wentylacja dachu nad poddaszem użytkowym

Wentylacja dachu nad poddaszem użytkowym

Aby pełna funkcja dachu ceramicznego została na długo zachowana, oraz w celu utrzymania właściwego klimatu obiektu budowlanego, dachówki muszą szybko wysychać po dłuższych okresach deszczowych. Do tego celu służy wentylacja połaci dachowych.

Przy poddaszach nieużytkowych duży obszar powietrza w przestrzeni dachowej sprzyja wyrównaniu wilgotności i temperatury. Pomimo tego należy zapewnić wystarczające otwory na okapie i kalenicy, dzięki który powstanie trwała wentylacja dachu.

A jakie są możliwości prowadzenia wentylacji w przypadku dachów poddaszy użytkowych? Wątpliwości rozwiewają eksperci z firmy Wienerberger, producenta dachówek ceramicznych Koramic:

W dachach poddaszy użytkowych wyrównanie wilgotności i temperatury musi być zapewnione poprzez odpowiednie zwentylowanie połaci dachowej. Cała przestrzeń wentylacyjna z poddaszy nieużytkowych dla użytkowego poddasza została sprowadzona tylko do kanału wentylacyjnego powstałego na wysokości kontrłaty. Prąd powietrza prowadzony jest poprzez ten kanał od okapu aż do kalenicy. Dzięki temu temperatura połaci dachowej pozostaje mniej więcej wyrównana, co prowadzi np. do równomiernego topnienia śniegu i zapobiega tym samym gromadzeniu się śniegu na połaciach.

Właściwa wentylacja połaci zapewnia:

1. Likwidację tzw. „korków cieplnych”

2. Szybsze wysychanie połaci po opadach atmosferycznych

3. Odprowadzenie pary wodnej przedostającej się z wnętrza budynku (np. para z kuchni, łazienek itp.)

4. Zmniejszenie różnicy temperatur poniżej i powyżej połaci pokrycia dachowego. Prowadzi to do zmniejszenia naprężeń w materiale konstrukcji.

W przypadku dachów poddaszy użytkowych (izolowanych) przewietrzanie ma za zadanie zapewnienie szybkiego wysuszania dachówek, jak również wymianę powietrza pomiędzy kanałem wentylacyjnym, a materiałem użytym do izolacji cieplnej pomieszczeń na poddaszu. Ponieważ dachy poddaszy użytkowych mają warstwę wstępnego krycia między izolacją cieplną a dachówkami, należy przewidzieć również drugą szczelinę wentylacyjną między warstwami. W ten sposób para wodna wydostająca się z ciepłych pomieszczeń na zewnątrz, może być odprowadzana. Należy unikać kondensacji pary wodnej w izolacji cieplnej. Wzrost wilgotności powoduje spadek skuteczności izolacji cieplnej.

Prowadzenie wentylacji

Decydującymi wielkościami dla wymiarowania wentylacji jest długość krokwi, oraz stosowany układ dachu.

Możliwości prowadzenia wentylacji

(Schemat dachu poddasza z dwiema przestrzeniami wentylacyjnymi. rys. Koramic))

(Przekrój przez dach poddasza użytkowego z dwiema przestrzeniami wentylacyjnymi. rys. Koramic)

(Schemat dachu poddasza użytkowego z jedną przestrzenią wentylacyjną. rys. Koramic)

(Przekrój przez dach poddasza użytkowego z jedną przestrzenią wentylacyjną np. przy użyciu membrany dachowej. rys. Koramic)

W przypadku dachów czterospadowych lub dachów z nieprostokątnym rzutem należy uważać na to, by przekrój poprzeczny wentylacji odniesiony był do całej powierzchni dachu. Jeśli chodzi o dach czterospadowy należy wentylować także krawędź narożną lub przewidzieć odpowiednie przekroje poprzeczne w pobliżu krawędzi.

(Obliczeniowy przekrój wentylacyjny w odniesieniu do grzbietu. rys. Koramic)

Poprzeczny przekrój elementów wentylacyjnych musi wynosić  0,5‰ pokazanej wyżej powierzchni obliczeniowej.

(Obliczeniowy przekrój wentylacyjny w odniesieniu do kalenicy. rys. Koramic)

Poprzeczny przekrój elementów wentylacyjnych występujących na kalenicy musi wynosić  0,5‰ pokazanej wyżej powierzchni obliczeniowej.

(Obliczeniowy przekrój wentylacyjny w odniesieniu do okapu. rys. Koramic)

Poprzeczny przekrój elementów wentylacyjnych występujących na okapie musi wynosić  2‰ wycinka połaci przyległego do 1mb okapu, lecz nie mniej niż 200 cm2, przy minimalnej wysokości 20 mm w przekroju pionowym. (Praktyka projektowa pokazuje, że przy długości krokwi 10 mb, 200 cm2 jest wielkością miarodajną, przy większych decyduje wspomniane 2‰ powierzchni).

Okap

Wymaga się aby przekrój poprzeczny wentylacji na okapach wynosił min. 2‰ nachylonej połaci dachowej, min. jednak 200 cm2/mb okapu. Oznacza to, że na okapie musi być przewidziana szczelina o wysokości min. 2,4 cm.

Kalenica

Wymaga się aby otwór wentylacyjny na kalenicy wynosił min. 0,5‰ całej nachylonej połaci dachowej co oznacza, że w normalnym przypadku, tzn. w przypadku połaci dachowej o długości krokwi do 10 m, muszą być przewidziane na kalenicy otwory wentylacyjne o przekroju 50 cm2/mb. Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku dachu dwuspadowego muszą być wentylowane obie przyległe połacie dachowe. Oznacza to, że należy przewidzieć razem ok. 100 cm2 przekroju wentylacyjnego na metr bieżący kalenicy.

Dostępne dzisiaj gąsiory wentylacyjne posiadają przekroje poprzeczne wentylacyjne o ok. 150 cm2/m. Jeśli wymagane są większe przekroje poprzeczne, np. z powodu większych niż normalnie długości krokwi, należy położyć dodatkowo dachówki wentylacyjne.

Połać

Wymaga się aby poprzeczny przekrój wentylacyjny wewnątrz obszaru dachowego nad izolacją cieplną wynosił 200 cm2/mb, prostopadle do kierunku przepływu powietrza. Oznacza to, że szczelina powietrzna w normalnym przypadku musi mieć min. 2,4 cm wysokości.

Ze względów praktycznych, zalecane jest planowanie większych wysokości szczeliny powietrznej, ok. 2,4-3 cm.

(Okap - min. 2‰ przynależnej połaci dachowej, jednak min. 200cm2/m okapu. rys. Koramic)

(Kalenica - min. 0,5‰ przynależnych połaci dachowych. rys. Koramic)

(Obszar dachu - min. 200 cm2/m, ale min. 2,4 cm wolnej wysokości. rys. Koramic)

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu