Start Arrow InstalacjeArrowKlimatyzacja i wentylacja w domuArrow Wszystko o nawiewnikach

Wszystko o nawiewnikach

Jaki nawiewnik wybrać?

Decyzję o wyborze rodzaju nawiewnika należy uzależnić od warunków panujących w miejscu jego przeznaczenia. Dostępne na rynku produkty różnią się m.in. zasadą działania. Wyróżniamy nawiewniki higrosterowane, ciśnieniowe oraz sterowane ręczne. Jak kupić? Nawiewniki okienne można kupić razem z oknami u producenta/dystrybutora okien lub dokonać zakupu i montażu na już istniejące okna. Warto pamiętać, żeby montaż nawiewnika wykonywała osoba przeszkolona przez producenta nawiewników. Pozwoli to zachować przyznaną przez producenta okien gwarancje oraz mieć pewność, że zamontowany nawiewnik, będzie działał poprawnie.

Ile potrzebuję nawiewników?W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w paragrafie 149. punkt 1. określono, iż minimalny strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, to 20m³/h na osobę przewidzianą w projekcie budowlanym na pobyt stały.

Polska Norma PN-83/B-03430 Az3 2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania” określa ilość powietrza, jaką musimy usunąć (a więc i dostarczyć) dla poszczególnych pomieszczeń i wynosi odpowiednio:

Typ pomieszczenia

Strumień powietrza [m³/h]

Kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową

70

Dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu do trzech osób

30

Dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu dla więcej niż trzech osób

50

Dla kuchni bez okna zewnętrznego lub wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną

50

Dla łazienki z ustępem lub bez

50

Dla oddzielnego ustępu

30

Dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (garderoba, schowek)

15

Przykład doboru liczby nawiewników dla 3 pokojowego mieszkania z kuchnią posiadającą okno zewnętrzne, łazienką oraz oddzielnym WC

1. sumujemy ilość powietrza którą należy usunąć a więc i dostarczyć wg powyższej tabeli:–kuchnia z oknem zewnętrznym i kuchenką gazową –70m³/h –łazienka –50 m³/h- WC –30 m³/hSuma = 70 + 50 + 30 = 150 m³/h2. określenie wydajności (przepływu) maksymalnego nawiewnika, który będzie zamontowany w mieszkaniu – np. nawiewnik higrosterowany EMM posiada maksymalny przepływ 35 m³/h3. dzielimy ilość powietrza, którą należy usunąć (dostarczyć) przez wydajność nawiewnika.

Liczba nawiewników = 150/35 = 4,3

W przedstawionym mieszkaniu należy zamontować 4 nawiewniki.

W jakich pomieszczeniach należy zamontować nawiewniki?

Rozmieszczenie nawiewników należy rozpocząć od doboru odpowiedniej liczby nawiewników do ilości pomieszczeń. Według przeprowadzonych w pkt. 3 obliczeń wynika, że należy zamontować 4 nawiewniki. W pierwszej kolejności umieszczamy po 1 sztuce w każdym pokoju. W naszym przypadku pozostaje jeden nawiewnik, w zależności od powierzchni największego pokoju umieszczamy go w pokoju (razem będą dwa nawiewniki w jednym pomieszczeniu), gdy pokój jest większy niż 25mkw. W przeciwnym wypadku czwarty nawiewnik umieszczamy na oknie kuchennym.

Przedstawiony rysunek obrazuje miejsca w których należy zamontować nawiewniki.

Jak zamontować?

Nawiewniki montowane są w górnej części stolarki okiennej lub w kasecie rolety zewnętrznej. W większości przypadków nawiewniki można zamontować na już istniejących oknach. W przypadku okien PVC nawiewniki montuje się na przylgach okiennych, tzn. element wewnętrzny na skrzydle, a okap zewnętrzny na ościeżnicy okna. W tym celu należy wykonać otwory o podanych przez producenta wymiarach. Frezowanie otworów odbywa się bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna.W oknach drewnianych otwory frezowane są tylko na skrzydle lub tylko na ościeżnicy. Decyzję o wyborze miejsca montażu należy podjąć na podstawie dostępnej odległości między skrzydłem okna a nadprożem.

Sposób użytkowania

Nawiewniki do prawidłowego działania nie wymagają ingerencji użytkownika. Działają bez zasilania, ilość doprowadzanego powietrza jest uzależniona od wartości wilgotności względnej (nawiewniki higrosterowane) lub od warunków panujących na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia (nawiewniki ciśnieniowe i sterowane ręcznie).Do czyszczenia nawiewnika należy używać suchej szmatki. Nie wolno używać proszków płynów do czyszczenia oraz innych środków żrących.

Nie należy dopuścić do zamoczenia nawiewnika, w szczególności taśmy poliamidowej, która może stracić swoje właściwości.

Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to nieprawidłowe działanie nawiewnika.

Dodane przez: nawiewnik

Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Okna do pokoju dziecka - kolorowe i bezpieczne | www.Dom.pl Odpowiedz 2012-01-16 15:37:44

[...] pomieszczenia, a jednocześnie zapewnić odpowiednią wentylację możemy zainstalować nawiewniki. Na rynku dostępne są dwa rodzaje nawiewników. Nawiewniki higrosterowane działają [...]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: klimatyzacja i wentylacja w domu