Start Arrow Budowa domuArrow Wymagania izolacyjności ścian

Wymagania izolacyjności ścian

Ściany, dachy i stropodachy, czyli przegrody zewnętrzne oraz okna mają za zadanie ochronić wnętrza przed utratą ciepła. Izolacyjność cieplna ściany, określona współczynnikiem przenikania ciepła U, wyraża ilość ciepła, jaka przenika w ciągu 1 godziny przez 1m2 płaskiej przegrody przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach wynoszącej 1K.

Projekty domów zawierają informacje dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, będące w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi. Podana jest w nich zarówno wartość współczynnika Umax dla ścian, dachów, jak i dla okien i drzwi balkonowych, jeśli występują.

O ile zgoda na zmiany w projekcie niekiedy umożliwia zastosowanie innych materiałów budowlanych niż te, które przewidziane są przez projekty domów, o tyle architekci zastrzegają, że jest to możliwe jedynie pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów związanych z wytrzymałością materiałów i ich oporem cieplnym.

Najważniejszym zatem parametrem, na który należy zwrócić uwagę wybierając materiały budowlane do budowy ścian zewnętrznych, jest możliwy do uzyskania przez nie współczynnik przenikania ciepła, który oblicza się według wzoru:

U=1/r [W/(m2K)

gdzie:

U – współczynnik przenikania ciepła
R – opór cieplny przegrody

Im niższa jest wartość współczynnika U, tym mniejsze są straty ciepła w budynku, a ściana ma lepszą izolacyjność cieplną. Opór cieplny R wylicza się według wzoru:

R=d/λ [(m2K)/W]

gdzie:

d=grubość warstwy materiału [m]
λ=obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału [W/(mK)

Współczynnik λ przyjmuje się zgodnie z deklaracją wystawioną przez producenta.

Wymagania prawne wobec ścian zewnętrznych budynku

Prawo Budowlane określa, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących m.in. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.

Przepisy, o których wspomina ustawa Prawo Budowlane, to m.in. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zaostrza wymagania izolacyjności cieplnej dla ścian zewnętrznych.

Maksymalny współczynnik Umax dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego wynosi:

 • dla ścian zewnętrznych (stykających się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany:

przy ti>16oC: Umax = 0,30 W/(m2K)
przy ti≤16oC: Umax = 0,80 W/(m2K)

 • dla ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami:

Umax = 1,00 W/(m2K)

 • dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

przy ti>16oC: Umax = 0,25 W/(m2K)
przy ti ≤16oC: Umax= 0,50 W/(m2K)

 • dla stropów nad nieogrzewanymi piwnicami i zamkniętymi przestrzeniami podłogowymi, podłogi na gruncie:

Umax = 0,45 W/(m2K)

 • dla ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych:

Umax = 1,00 W/(m2K)

gdzie:

ti – temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia

Autor: Redakcja

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 • Promocja

  Lampa stołowa mini-trójnóg Czar lawendy

 • Nowoczesny Plafon Kantoor White

 • Plafon Harmony Black

 • Lampa Flexi Grochy Mix 3pł.

 • Lampa wisząca Romantica 2pł. Black

 • TK Lighting Zwis pojedynczy Alambre

 • ZTS zwis duży (ś:37) 1 pł. / patyna + czerwo...