Start Arrow Budowa domuArrow Zabezpieczenie terenu budowy. Ogrodzenie tymczasowe czy stałe?

Zabezpieczenie terenu budowy. Ogrodzenie tymczasowe czy stałe?

Teren budowy to miejsce, które musi być odpowiednio zabezpieczone i zagospodarowane. Zgodnie z przepisami prawa osobą, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i zachowanie higieny pracy jest kierownik budowy. To on odpowiada za rozmieszczenie urządzeń, maszyn, składowisk materiałów budowlanych czy tymczasowych obiektów socjalnych i sanitarnych. Jakie zabezpieczenie terenu powinno być zastosowane na terenie budowy? Sprawdź i dowiedz się…

Ogrodzenie trwałe czy tymczasowe?

Wyróżniamy dwa sposoby ogrodzenia terenu budowy: trwałe i tymczasowe. Warto pamiętać, że przy budowie domu wykorzystywane są maszyny budowlane. Szeroki wjazd na posesję będzie więc potrzebny. W trakcie użytkowania domu wjazd ten nie będzie przydatny. Warto więc zastosować tymczasowe ogrodzenie, w postaci plecionej siatki lub gotowych płotów.

Jakie warunki musi spełniać ogrodzenie placu budowy?

Ogrodzenie terenu budowy musi być wykonane w taki sposób, by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Zagospodarowanie terenu budowy należy również zaplanować tak, by materiały budowlane nie były składowane bliżej niż 0,75 metra od krawędzi płotu.

W strefach zagrożone spadaniem przedmiotów z wysokości odległość ogrodzenia od budynku musi wynosić minimum 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spadać materiały czy narzędzia budowlane. W zwartej zabudowie miejskiej ustawodawcza zaznacza, że odległość ogrodzenia może być zmniejszona, ale pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

Jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe,  np. gdy realizowane są domy usytuowane przy ulicy, granice terenu muszą być specjalnie oznakowane tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby, na placu budowy powinien być zapewniony stały nadzór.

Uwaga! Ogrodzenie jest potrzebne również w czasie robót ziemnych. Jeżeli wykop jest głębszy niż metr, konieczna będzie balustrada o wysokości minimum 1,1 m.

Wejście na sąsiednią nieruchomość

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy uzyskać zgodę sąsiada na wejście na jego nieruchomość. Jeśli sąsiad nie zgodzi się na wejście na swój teren, musimy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie (najczęściej u starosty). W przeciągu 14 dni od złożenia wniosku, starosta rozstrzyga, czy wejście na teren sąsiada jest rzeczywiście niezbędne. Pamiętać także należy, że po zakończeniu prac na nieruchomości sąsiada, jesteśmy zobligowani do naprawienia wszelkich szkód, powstałych w wyniku użytkowania sąsiedniej działki. 

Szczegółowe warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


październik 24, 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu