Start Arrow Finanse i prawoArrowUmowy budowlaneArrow Zasada swobody umów

Zasada swobody umów

Elementy zasady swobody umów

umowa budowlanaW Polsce, w wyniku nowelizacji kodeksu cywilnego przywrócona została zasada swobody umów. Wyraża się ona w możliwości swobodnego:

 • decydowania o zawarciu umowy,
 • wyboru osoby kontrahenta (kontrahentów),
 • kształtowania (w porozumieniu z drugą stroną) treści umowy,
 • wyboru formy umowy (zwykła forma pisemna, forma aktu notarialnego,).
 • Są jednak pewne ograniczenia. Strony zawierające umowę mogą ułożyć jej postanowienia tak, by jej treść lub cele nie sprzeciwiały się:

 • właściwości (naturze) stosunku prawnego,
 • ustawie,
 • zasadom współżycia społecznego.
 • Brak sprzeczności z właściwością stosunku prawnego w szerokim ujęciu rozumie się jako nakaz respektowania podstawowych cech stosunku umownego, które to cechy stanowią o jego istocie. Istotę umowy stanowi uzgodnienie woli stron. A zatem umowa nie może dawać jednej stronie możliwości zmiany jej postanowień bez zgody drugiej strony. Za sprzeczne z właściwością stosunku prawnego należy także np. włączenie do umowy zlecenia przyrzeczenia osiągnięcia określonego rezultatu.Brak sprzeczności z ustawą nie wymaga komentarza.

  Natomiast poprzez niesprzeczność z zasadami współżycia społecznego rozumie się niesprzeczność z zasadami moralnymi uznawanymi powszechnie w społeczeństwie za obowiązujące. Kwestię braku sprzeczności lub też istnienia sprzeczności rozstrzyga sąd kierując się aktualnymi poglądami społeczeństwa.A zatem najogólniej rzecz ujmując prawna regulacja umów w Polsce oparta jest na założeniu, że wszystko co nie jest zakazane, jest dozwolone. Daje to olbrzymie pole możliwości kształtowania stosunków umownych, w tym także umów o roboty budowlane, lub szerzej, umów, które mogą być zawierane w obrębie budownictwa, np. mało znanych w Polsce umów o projektowanie i budowę, umów o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym, itd.

  Rozwiązanie umowy

  Ingerencja w treść umowy lub rozwiązanie umowy, to obszar działania sądów. Zobowiązania umowne, w obecnym stanie prawnym, mogą być modyfikowane przez sąd lub zawarta umowa może być przez sąd rozwiązana.

  Możliwości te mogą być wykorzystane, jeżeli z powodu nadzwyczajnych stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron umowy rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Sąd może wtedy, po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się także zasadami współżycia społecznego.

  Autor: Wydawnictwo WEKA

  Dodane przez: Redakcja DOM.pl

  Redakcja DOM.pl
  Dodaj komentarz

  Data dodania:


  Sierpień 20, 2009
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading...
  Witaj gościu
  z

  Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

  Obejrzyj galerię zdjęć Salon

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Polecane Produkty

  Witaj gościu
  z

  Zainteresują Cię te tematy: umowy budowlane