Start Arrow Budowa domuArrow Zgłoszenie budowy domu. Czy potrzebne będą warunki zabudowy?

Zgłoszenie budowy domu. Czy potrzebne będą warunki zabudowy?

Już ponad rok obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którą część domów jednorodzinnych można budować na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zapisy w ustawie sprawiły jednak, że pojawiły się wątpliwości dotyczące konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia.

Niewiele gmin ma ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego wymaga ustalenia warunków zabudowy.

Niewiele gmin ma ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego wymaga ustalenia warunków zabudowy.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), w zgłoszeniu należy o kreślić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych  oraz  termin  ich  rozpoczęcia.  Do  zgłoszenia należy  dołączyć  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb,  odpowiednie  szkice  lub  rysunki,  a  także  pozwolenia,  uzgodnienia  i  opinie  wymagane odrębnymi przepisami.

Przepisy nie nakładają więc na inwestora obowiązku dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia budowy.

Poszerzenie listy obiektów i robót budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, sprawiło jednak, że w przepisach o zgłoszeniu budowy pojawił się wyjątek, wskazany artykułem 30 ust. 4b ustawy. Mówi on, że do  zgłoszenia  budowy  wolno  stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4, czyli zapisie o dokumentach koniecznych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

Reasumując, bez względu na to, czy budowa domu będzie odbywać się na podstawie zgłoszenia czy pozwolenia na budowę, konieczne będzie dołączenie zarówno czterech egzemplarzy projektu budowlanego, jak i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uwaga!

Na podstawie zgłoszenia możemy budować tylko te projekty domów, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, tzn. budynek mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Dom jednorodzinny nie może więc być uciążliwy dla sąsiadów i nie może wpływać na ich nieruchomość. Jeżeli z informacji o obszarze oddziaływania obiektu wynika, że wykracza on poza obszar działki, konieczne będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


wrzesień 2, 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty