Start Arrow Budowa domuArrow Zgłoszenie budowy domu: czy zawsze jest korzystniejsze niż pozwolenie na budowę?

Zgłoszenie budowy domu: czy zawsze jest korzystniejsze niż pozwolenie na budowę?

Nowe prawo budowlane, obowiązujące od 28 czerwca 2015 roku, wprowadza zmiany w formalnościach budowlanych, mające ułatwić inwestorowi budowę domu. Czy najważniejsze  modyfikacje rzeczywiście uproszczą działania osobom planującym wybudować dom jednorodzinny?

nowe prawo budowlane 2015

Znowelizowana ustawa ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych.

Prawo budowlane 2015 – najważniejsze zmiany

  • zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych. W związku z tym zniesiono obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę m.in. dla domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli nie jest uciążliwe dla sąsiadów i nie wpływa na ich nieruchomość.

  • skrócenie formalności budowlanych

Budowę domu będzie można rozpocząć po 30 dniach, jeśli starosta nie wniesie sprzeciwu. Zniesiony zostanie również obowiązek zawiadomienia nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy na co najmniej 7 dni przed terminem. Inwestor nie będzie również musiał czekać na uprawomocnienie się dotychczas wymaganej zgody na budowę. Wszystko to skróci to czas oczekiwania na rozpoczęcie budowy domu nawet o kilka miesięcy!

  • zmiany w projekcie budowlanym

Do zgłoszenia budowy należy dołączyć projekt budowlany. Nowelizacja przewiduje zniesienie obowiązku dołączania do projektu oświadczeń dostawców o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie będzie też konieczności dołączania oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (przy drogach niższej klasy).

Inwestor może zdecydować się na pozwolenie na budowę!

Nowe prawo budowlane 2015 przewiduje, że inwestor zamiast dokonania zgłoszenia budowy domu może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli uzna, że to rozwiązanie jest dla niego bardziej korzystne.

Czas oczekiwania na rozpoczęcie budowy skróci się też w tym wypadku, gdyż jeżeli inwestor będzie jedyną stroną, budowa domu będzie mogła się rozpocząć na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor zaoszczędzi wtedy 14 dni.

Pozwolenie czy zgłoszenie budowy? Kiedy uzyskanie pozwolenia na budowę jest korzystniejsze?

O ile nowe prawo budowlane zacznie obowiązywać już od 28 czerwca 2015 roku, o tyle pozostałe instytucje, które pośrednio biorą udział w procesie budowlanym, działają na dotychczasowych zasadach. Chodzi tu w szczególności o banki, do których inwestor zwraca się o kredyt na budowę domu.

Budowa domu najczęściej odbywa się za pożyczone z banku pieniądze, a banki wymagają zabezpieczeń kredytu. Do wniosku o kredyt na budowę domu należy dołączyć pozwolenie na budowę wraz z pieczątką ostateczności. Inwestor może mieć znaczne trudności z uzyskaniem kredytu, jeżeli nie przedstawi bankowi stosownych dokumentów. Biorąc pod uwagę fakt, że większość domów budowana jest w całości lub w części za pieniądze z kredytu hipotecznego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę może okazać się korzystniejsze.

 

Autor: Redakcja DOM.pl
Zdjęcie: Dreamstime

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


czerwiec 9, 2015
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Anderso Odpowiedz 2015-06-18 13:21:23

Czyli banki nie mają procedur na sytuacje bez pozwolenia na budowę, hmm to ciekawe...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty