Start Arrow Budowa domuArrow Zgłoszenie z projektem budowlanym. Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie budując dom na podstawie zgłoszenia?

Zgłoszenie z projektem budowlanym. Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie budując dom na podstawie zgłoszenia?

Domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę, na którą są zaprojektowane, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Budowę domu wystarczy zgłosić do urzędu, a jeśli ten nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni, możemy rozpoczynać prace budowlane. Do zgłoszenia należy jednak bezwzględnie dołączyć projekt budowlany przyszłego domu.

Nowelizacja prawa budowlanego, obowiązująca od końca czerwca 2015 roku, zniosła obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla niektórych budynków, w tym mieszkalnych domów jednorodzinnych. Nie mogą one jednak wpływać na sąsiednie nieruchomości, m.in. zwiększając zanieczyszczenie powietrza, generując zapachy czy hałas, ograniczając światło dzienne itp.

Obszar oddziaływania budynku musi być zaznaczony w projekcie budowlanym. Projekt budowlany jest nadal niezbędny przy domu jednorodzinnym, nawet jeśli jego budowa jest zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia.

W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej wszystkie działania dotyczą działki, na której dom jest wybudowany, zatem „obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany”, nie wymaga więc pozwolenia na budowę.

W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej wszystkie działania dotyczą działki, na której dom jest wybudowany, zatem „obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany”, nie wymaga więc pozwolenia na budowę.

Dokumenty do zgłoszenia budowy

  • Projekt budowlany

Najważniejszym załącznikiem składanym do zgłoszenia budowy jest projekt budowlany. Składa się on z projektu architektonicznego (w przypadku projektów gotowych – projektu po adaptacji) oraz projektu zagospodarowania działki. Do zgłoszenia, podobnie jak przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę, dołączyć należy 4 jednakowe egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska, ochrony zabytków, itp.).

Do projektu należy również dodać zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie projektanta na listę jej członków, aktualnym na dzień opracowania projektu. Inwestor musi również przedłożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  • Miejscowy plan czy warunki zabudowy

Nowelizacja prawa budowlanego nie zmieniła konieczności zgodności projektu budowlanego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zatem jeżeli zgłaszamy budowę, konieczne jest przedłożenie wypisu i wyrysu z planu bądź – jeśli gmina nie ma uchwalonego planu – uzyskaną uprzednio decyzję o warunkach zabudowy.

Uwaga:

Zmiany w prawie budowlanym spowodowały, że do projektu budowlanego nie załącza się już:

  • oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
  • oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (przy drogach niższej klasy). Uzgodnienia te zostaną wykonane na późniejszym etapie robót.

Pobierz:

Wzór zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


maj 20, 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu