Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Jeżeli chcemy zmienić sposób użytkowania nieruchomości, przewidziany w zatwierdzonym do budowy projekcie, musimy zgłosić fakt do właściwemu organowi, zanim faktycznie dokonamy zmianę.

(Prowadzenie działalności gospodarczej w domu wymaga innego sposobu użytkowania niż tylko mieszkalny.)

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania i wymagane dokumenty

Aby zmienić sposób użytkowania nieruchomości, musimy złożyć stosowne zgłoszenie oraz wymagane do niego dokumenty, którymi są:

  • opis i rysunek, z którym wynika usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości oraz w stosunku do innych obiektów budowlanych (na tej samej i na sąsiednich nieruchomościach). Na rysunku należy oznaczyć część budynku, w której planowana jest zmiana sposobu użytkowania;
  • opis techniczny, który w zwięzły sposób określi rodzaj, charakterystykę i konstrukcję obiektu budowlanego;
  • ekspertyza techniczna, sporządzona przez uprawnioną osobę;
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (jeśli są wymagane).

Zmiana sposobu użytkowania nie może naruszać obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – decyzji o warunkach budowy. W związku z tym do zgłoszenia należy dołączyć również zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu czy decyzji o warunkach zabudowy.

Zobacz także:


Kiedy można przystąpić do zmiany sposobu użytkowania nieruchomości?

Do zmiany sposobu użytkowania nieruchomości można przystąpić po 30 dniach od momentu zgłoszenia, jeżeli właściwy organ w drodze decyzji nie wniesie w tym czasie sprzeciwu. Od dnia zgłoszenia do faktycznej zmiany sposobu użytkowania nie może jednak minąć więcej niż 2 lata.

Kiedy właściwy organ może wnieść sprzeciw?

Właściwy organ może nie zgodzić się na zmianę sposobu użytkowania jeśli:

  • wymaga ona wykonania robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę;
  • narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – decyzji o warunkach zabudowy;
  • może spowodować niedopuszczalne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  • może spowodować pogorszenie stanu zachowania zabytków;
  • może spowodować powstanie lub zwiększenie uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości a pozwolenie na budowę

Jeżeli zmiana sposobu użytkowania nieruchomości wymaga przeprowadzenia prac budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, decyzja w sprawia zmiany sposobu użytkowania będzie zawarta w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Natomiast w przypadku, gdy prace wymagają zgłoszenia – tryb postępowania będzie taki sam, jak przy zgłoszeniu.

NA NASTĘPNEJ STRONIE:
WAŻNE! UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Następna »

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Luty 13, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty