Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Zwrot VAT za domek letniskowy

Zwrot VAT za domek letniskowy

Jeżeli całoroczny domek letniskowy będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, tj. będzie spełniał funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to – po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – przysługuje Wnioskodawczyni prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją.

Takie stanowisko zajął w orzeczeniu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20.05.2011 r. nr IPPB2/415-265/11-4/AK.

Czego dotyczyła interpretacja?

Małżonkowie wybudowali dom całoroczny na działce o statusie rekreacyjnym. Nastąpił już odbiór budynku przez architekta. Małżonkowie zamierzali się wprowadzić do wybudowanego budynku w maju 2011 r. Dom spełnia wszystkie wymogi, by móc w nim mieszkać przez cały rok, tj. m. in. murowany, wyposażony w instalację wodną, gazową, szambo, gaz, energię elektryczną. Małżonkowie złożyli wniosek o przekwalifikowanie przedmiotowej działki na działkę budowlaną. Dom będzie miejscem zamieszkania małżonków.

Wnioskodawczyni wskazała, iż dysponuje z mężem pozwoleniem na budowę, z tym, że w dokumencie jest zapis „dom jednorodzinny letniskowy”, inwestorem budowlanym jest Wnioskodawczyni wraz z mężem. Małżonkowie posiadają akt notarialny zakupu gruntu na którym został wybudowany budynek. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki wystawione są na męża Wnioskodawczyni.

Czy Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem mogą odliczyć podatek VAT poniesiony przy zakupie materiałów budowlanych przeznaczony na budowę domku letniskowego?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  1. budową budynku mieszkalnego;
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

W myśl art. 2 pkt 1 ww. ustawy, przez budynek mieszkalny rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nim urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 2 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Z treści art. 3 ust. 4 tej ustawy wynika, iż dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy, prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

  1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
  2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Decydujące znaczenie dla kwalifikacji danego obiektu budowlanego jako budynku mieszkalnego jest przeznaczenie budynku. Nie jest istotna klasyfikacja statystyczna danego obiektu budowlanego. Charakteru budynku nie determinuje także treść miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy też treść decyzji o warunkach zabudowy lub o pozwoleniu na budowę. Istotne znaczenie ma tylko to, czy dany obiekt został wzniesiony w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i czy potrzeby takie może zaspokajać.

Potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane przez wybudowanie budynku, w którym Wnioskodawczyni będzie mieszkała. Przy czym nie musi to być miejsce stałego zamieszkania. Powinna natomiast mieć miejsce pewna stałość lub częstotliwość pobytu.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni wraz z mężem wybudowali dom całoroczny na działce o statusie rekreacyjnym. Nastąpił już odbiór budynku przez architekta. Małżonkowie zamierzają się wprowadzić do wybudowanego budynku w maju 2011 r. Dom spełnia wszystkie wymogi, by móc w nim mieszkać przez cały rok, tj. m. in. murowany, wyposażony w instalację wodną, gazową, szambo, gaz, energię elektryczną. Małżonkowie złożyli wniosek o przekwalifikowanie przedmiotowej działki na działkę budowlaną. Dom będzie miejscem zamieszkania małżonków.

A zatem, jeżeli całoroczny budynek „letniskowy” będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, tj. będzie spełniał funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to – po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – przysługuje Wnioskodawczyni prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją.

Pełną treść interpretacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Czerwiec 6, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty