Start Arrow Artykuły PremiumArrow Jak prawidłowo wykonywać ocieplenie budynków?

Jak prawidłowo wykonywać ocieplenie budynków?

Do ocieplania ścian zewnętrznych nowych lub remontowanych budynków najczęściej stosuje metodę lekką mokrą, określaną jako metoda ETICS (dawniej metoda BSO). Polega ona na mocowaniu specjalną zaprawą płyt termoizolacyjnych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatka z włókna szklanego i pokryciu całości cienkowarstwowych tynkiem.

Dom ocieplany metodą ETICS

Dom ocieplany metodą ETICS

Aby izolacja ścian spełniała swoje najważniejsze funkcje, musi być wykonana systemowo, czyli z wykorzystaniem dopasowanego system produktów (najlepiej jednego producenta!), niezbędnych do prawidłowego wykonania izolacji termicznej budynku i elewacji z tynku.

Produkty, wchodzące w skład systemu ociepleń, to:

 • zaprawa lub masa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych,
 • płyty termoizolacyjne (styropian, wełna mineralna),
 • zaprawa lub masa klejowa do wykonywania warstwy zbrojonej,
 • tkanina szklana do wykonywania warstwy zbrojonej,
 • preparat gruntujący do wykonywania warstwy pośredniej (opcjonalnie),
 • łączniki mechaniczne,
 • zaprawa lub masa tynkarska,
 • farba elewacyjna (opcjonalnie),
 • materiały do wykończania miejsc szczególnych elewacji: listwy, szyny, taśmy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające.

Wszystkie etapy robót ociepleniowych wymagają staranności i przestrzegania odpowiednich zasad. W tym artykule podpowiadamy krok po kroku, jak prawidłowo wykonać każdy z nich w systemie opartym na płytach styropianowych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym przyklejane będą płyty styropianowe, powinno być nośne, suche, równe,  oczyszczone z brudu czy kurzu.

Przed przyklejeniem płyt styropianowych, należy wykonać próbę przyczepności. W różnych miejscach należy przykleić kilka kawałków styropianu (wielkości ok. 10×10 cm) i po 3 dniach dniach spróbować oderwać je od powierzchni. Jeżeli rozerwanie nastąpi w warstwie styropianu, to nośność podłoża jest wystarczająca do rozpoczęcia prac ociepleniowych. Jeżeli jednak oderwie się cały styropian z warstwą podłoża – konieczne będzie usunięcie słabych tynków, powłok malarskich czy niezwiązanych cząstek muru.

Powierzchnię należy wyrównać, zreperować uszkodzone miejsca zaprawą wyrównawczo-murarską, wysuszyć, a na koniec, jeśli to konieczne, zagruntować.

Gruntowanie należy wykonać również w przypadku, gdy podłoże stanowi np. słabsze tynki cementowe i cementowo-wapienne, jak również w przypadku murów z betonu komórkowego lub pustaków żelbetowych.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawa klejąca powinna być rozrobiona w pojemniku w odpowiedniej ilości wody. Proporcje zawsze podane są na opakowaniu i należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Mieszankę należy rozrobić za pomocą wiertarki z mieszadłem do uzyskania jednolitej konsystencji.

Wysokiej jakości zaprawy klejące pozwalają zamocować płyty bez łączników mechanicznych nawet do wysokości kilku kondygnacji. Jednak warto wiedzieć, że przy montażu wełny obowiązkowo należy zastosować zaprawę klejącą i kołki, które są podstawą mocowania.

Mocowanie płyt izolacyjnych ze styropianu

Klej nakłada się na płyty, nigdy na podłoże, i w taki sposób, by nie dostał się między boczne krawędzie sąsiednich płyt.

Najpopularniejszym i najlepszym sposobem rozprowadzania zaprawy na płycie, jest nanoszenie jej metodą „pasmowo-punktową”:

 • na obrzeżach płyty nakłada się ramkę – pasy o szerokości 3-6 cm, oddalone od krawędzi płyty o ok. 3 cm,
 • na pozostałej powierzchni nakłada się „placki” o średnicy ok. 8-10 cm (przy standardowym wymiarze płyty 50×100 cm należy nałożyć ok. 10 punktów.

W ten sposób pokrywa się klejem ok. 40 procent powierzchni płyty, co jest wystarczające do trwałego jej umocowania.

Prawidłowe rozmieszczenie zaprawy klejącej na płycie styropianowej. rys. DOM.pl

Uwaga! Wszelkie ubytki i szpary pomiędzy płytami oraz  zagłębienia po montażu kołków uzupełnia się odpowiednio dociętymi klinami z materiału izolacyjnego, a nie klejem czy inną zaprawą. Użycie do wypełnienia szczelin zaprawy klejącej, którą charakteryzuje duża przewodność cieplna, mogłaby powodować powstawanie w tych miejscach mostków termicznych!

Płytę z nałożoną zaprawą należy bezzwłocznie przykleić do ściany i docisnąć przez uderzenie pacą.  Uwaga! Nie należy w żadnym wypadku dociskać przyklejonych płyt po raz drugi, jak i korygować ich ułożenie po upływie kilkunastu minut. Jeżeli okaże się, że płyta jest niewłaściwie przyklejona – należy ją oderwać, usunąć zaprawę klejącą ze ściany, ponownie nałożyć ją na płytę i zamocować.

Płytę z nałożoną zaprawą należy bezzwłocznie przykleić do ściany i docisnąć przez uderzenie pacą. Nie należy w żadnym wypadku dociskać przyklejonych płyt po raz drugi, jak i korygować ich ułożenie po upływie kilkunastu minut.

Płyty układa się rzędami, od dołu do góry. Na początek warto zastosować listwę cokołową, która poziomuje i stabilizuje pierwszą warstwę płyt. Poszczególne rzędy muszą być ułożone kaskadowo, przesunięte jeden wobec drugiego (np. o połowę długości płyty), i z zachowaniem odpowiedniego układu przy oknach i drzwiach – krawędzie płyt nie mogą leżeć na przedłużeniu tych otworów. Krawędzie płyt powinny też dobrze przylegać do podłoża – są wówczas zabezpieczone przed uszkodzeniem, a ściany zyskują lepszą odporność mechaniczną.

Kołkowanie

Jak wspomnieliśmy, dobrej jakości zaprawa nie wymaga kołkowania styropianu. Jeżeli jednak planujemy mocowanie mechaniczne, należy je wykonać nie wcześniej niż po dwóch dniach od przyklejenia styropianu.

Sposób zakotwienia łączników mechanicznych musi być odpowiednio dobrany do rodzaju podłoża, zgodnie z projektem technicznym ocieplenia:

 • 5 cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle pełnej ceramicznej i silikatowej,
 • 8 cm w gazobetonie, keramzytobetonie, pustakach.

Najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem metalowym z główką z tworzywa lub z trzpieniem z tworzywa wzmocnionego. Talerzyk kołka powinien mieć średnicę co najmniej 60 mm a jego powierzchnia powinna być chropowata z otworami zapewniającymi przyczepność zaprawy klejącej.

Liczba użytych łączników zależy od wysokości budynku. W strefie krawędziowej zaleca się stosowanie zwiększonej liczby łączników, ze względu na dodatkowe czynniki wpływające na osłabienie przyczepności, takie jak ssanie wiatru:

Wysokość budynku Liczba łączników
ściana
Liczba łączników
strefa krawędziowa
do 12 m 4 szt./m2 6 szt./m2
12 – 20 m 6 szt./m2 8 szt./m2
powyżej 20 m 8 szt./m2 12 szt./m2

Po związaniu zaprawy klejącej i poza zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych należy wyrównać powierzchnię, szlifując ją gruboziarnistym papierem ściernym.

Wykonanie warstwy zbrojnej siatką z włókna szklanego

Kolejnym etapem prac ociepleniowych jest wykonanie warstwy zbrojnej siatką z włókna szklanego, która ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Stanowi ona również podłoże pod tynki zewnętrzne.

Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej należy rozpocząć nie wcześniej niż po 2 dniach od przyklejenia płyt styropianowych.

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do odmierzonej dokładnie ilości wody. Mieszać należy do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek.

Na odpowiednio przygotowanej powierzchni płyt styropianowych (zeszlifowanej) należy nanieść gotową zaprawę, rozprowadzając ją stalową pacą zębatą, na grubość 2 – 3 mm i zatopić w niej siatkę zbrojoną z włókna szklanego.

Płyty, na które nakłada się zaprawę do wykonania warstwy zbrojnej, muszą być zeszlifowane papierem ściernym.

Siatkę zaleca się zatapiać pionowo z zachowaniem zakładów 10 cm i zaszpachlować na gładko. Następnie nanieść drugą warstwę zaprawy o grubości ok. 1 mm tak, aby siatka była całkowicie niewidoczna.

Gruntowanie podłoża

Po ok. 2 dniach od nałożenia zaprawy klejowo szpachlowej powierzchnię można gruntować. Podkład gruntujący nanosimy równomiernie na powierzchnię za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk mechaniczny.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Tynk nakładamy warstwą o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać.

Tynki mogą mieć różną fakturę. Zacierając warstwę tynku ruchami okrężnymi w jedną stronę uzyskamy fakturę „baranek”, a ruchami okrężnymi, pionowymi, poprzecznymi – fakturę „kornik”.

Warto wiedzieć, że faktura baranka, dzięki odpowiedniej wielkości kruszywa tworząca charakterystyczną strukturę gruboziarnistego grysu, może ukryć drobniejsze nierówności podłoża. Uwaga! Należy pamiętać, by najpierw wybrać fakturę, a później kupić materiały elewacyjne, ponieważ każdy tynk ma określony zakres możliwości fakturowania.

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku).

Malowanie elewacji

Farby elewacyjne możemy nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową, choć w przypadku tej pierwszej metody najlepiej jest rozcieńczyć ją wodą. Aby otrzymać zamierzony efekt, najlepiej jest położyć co najmniej dwie warstwy (farby o intensywnej barwie mogą potrzebować dodatkowej warstwy).

Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 6 godzinne przerwy technologiczne. Kolejną warstwę należy nakładać stosując metodę „na krzyż”, pamiętając o zachowaniu dla danej warstwy jeden kierunek nakładania.

W przypadku kolorów intensywnych warto także położyć najpierw 80% rozbiel. Pozwoli to zaoszczędzić na kosztach, tworząc tło zbliżone pod następne malowanie, zwłaszcza przy zmianie barwy oraz znacznej strukturze podłoża.

Należy również z góry zaplanować przerwy technologiczne podczas malowania np. w narożnikach i załamaniach budynku, na styku kolorów itp. Na jednej płaszczyźnie prace należy prowadzić bez przerw, w sposób ciągły, stosując technologię „mokre na mokre”, unikając przerw w pracy. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną płaszczyznę stosować farbę z tej samej serii produkcyjnej.

Zarówno w trakcie aplikacji, jak i schnięcia, istotna jest temperatura, około +8 do +25 stopni oraz niezbyt duża wilgotność. Przy niesprzyjających warunkach takich jak silne nasłonecznienie, opady atmosferyczne czy silny wiatr konieczne jest stosowanie elewacyjnych siatek osłonowych.

Następna »

Autor: mh

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
23
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Komentarze

Najnowsze komentarze

Krzychu Odpowiedz 2017-10-22 19:49:54

Wiedza się przyda, jednak najlepiej zatrudnić sprawdzoną ekipę z polecenia która zna się na rzeczy i nie będzie trzeba jej pilnować oraz zainwestować w dobry materiał do izolacji jakiejś znanej marki najlepiej Termoorganiki

Alek Odpowiedz 2017-10-22 16:37:01

Wiedza się przyda, jednak najlepiej zatrudnić sprawdzoną ekipę z polecenia która zna się na rzeczy i nie będzie trzeba jej pilnować oraz zainwestować w dobry materiał do izolacji jakiejś znanej marki najlepiej Termoorganiki

Kornel Odpowiedz 2017-06-25 21:46:18

Uważajcie na styropianowych oszustów, sprawdzajcie wyniki kontroli GUNB.

Mirek Odpowiedz 2017-06-11 20:48:34

Czytając wszytko wydaje się proste, ja jednak nie ryzykowałbym i powierzył to zadanie fachowcom i oczywiście zainwestowałbym w materiały renomowanej marki, np. termoorganiki.

kembridż Odpowiedz 2017-04-08 14:24:33

Zdecyowanie zgadzam się z tym że należy korzystać z produktów od jednego producenta, wtedy mamy pewność że wszystko do siebie pasuje. Termoorganika ma fajną funkcję na stronie która pomaga dobrać odpowiedni styropian i inne materiały w zależności od rodzaju ściany termoorganika.pl/konfigurator

symptom Odpowiedz 2017-01-27 13:23:53

wszelkie wątpliwości mogą rozwiać filmiki termo organiki

kolesław Odpowiedz 2017-01-24 11:54:44

pomocne te filmiki i wizualizer kolorów od termo organiki

kolorelewacji Odpowiedz 2016-12-25 23:14:09

Zawsze można skorzystać z tzw. wizualizera kolorów dostępnego na stronach producentów, przykład: termoorganika.pl/wizualizer-kolorow

matlab Odpowiedz 2016-11-18 11:39:55

ja u siebie kładłem dalmatyńczyka sam ze szwagrem oraz z filmikami termo organiki

markus123 Odpowiedz 2016-11-07 16:45:13

Uważam, że po przeczytaniu kilku takich artykułów i obejrzeniu filmików instruktażowych można bez problemu ocieplić dom samodzielnie. Jestem magistrem polonistyki i z pomocą filmików termo organiki ociepliłem swój dom sam:)

zerss Odpowiedz 2016-10-13 09:49:36

Polecałbym zwłaszcza izolacje z wykorzystaniem maty termoizolacyjnej. Ja się akurat zdecydowałem na polskiego producenta Alufox -alufox.pl. Szybko dostarczyli, mata jest w niewielkich rolkach, wygodnie zapakowana. Można ją użyć w zasadzie wszędzie, czy to na podłodze, czy na ścianach, na dachu, ale też do izolacji instalacji wodnej lub drzwi garażowych. Multi funkcjonalne rozwiązanie i też całkiem niedrogie.

wujaszek60 Odpowiedz 2016-05-31 14:41:57

Więcej cennych uwag i rad w filmikach na youtube na kanale termo organiki :D Pomocne w samodzielnym ocieplaniu domu!

tomaszhhh Odpowiedz 2016-05-30 15:05:47

Jeden z lepszych i przydatniejszych filmików instruktażowych youtube.com/watch?v=Iz3yrxXZVJ8

janzotwocka Odpowiedz 2016-02-14 18:55:17

w temacie ocieplenie ścian budynku wrzucam link do filmu z cyklu "ocieplenie krok po kroku" : youtube.com/watch?v=8XduBPfVUP8

Kondzix Odpowiedz 2015-10-24 22:49:21

Wszystko bardzo dobrze i ładnie napisane ale... kto to słyszał żeby po doklejeniu płyty do ściany dociskać ją przez uderzenie pacą?! Chyba ŁATĄ!! ewentualnie ręką, i sprawdzenie łatą :) PS. Producenci pac byliby zadowoleni :)

matrik Odpowiedz 2015-07-14 19:37:04

Pomocny tekst, ja właśnie tak ociepliłem dom Dalmatyńczykiem, co prawda wykonwacy próbowali mnie przekonywać że nie nalezy robić ramki z kleju na płycie , że bez ramki wyjdzie taniej i szybciej to jednak pilnowałem. Ocieplenie bajka

Zenon Odpowiedz 2015-06-22 19:55:35

Na te mostki termiczne, o których wspomniano w artykule dobrze w jakiś szybki sposób zaradzić. Jak budowałem dom, to poprosiłem p. Wojtka (termocert.com.pl) o wykonanie dodatkowych badań kamerą termowizyjną, aby wykryć i wyeliminować wszystkie nieszczelności. Dom na lata, więc na jakości nie powinno się oszczędzać i o tych wszystkich wyciekach ciepła.

wojciechowskY Odpowiedz 2015-06-15 12:09:01

Wzrokowcom polecam film z serii jak ocieplić dom: youtube.com/watch?v=8XduBPfVUP8

Zeno Odpowiedz 2015-06-08 14:31:22

Ja bym jednak stawiał na sprawdzoną ekipę. Zrobią to szybko i sprawnie. Może i można samemu docieplić dom ale po co się męczyć.

Zenek Odpowiedz 2015-05-10 21:12:44

Tez ocieplalismy dom korzystając z materiałów termo organiki. Bardzo fajnie, porzadnie fachowcy ocieplili domek. Materiały się doskonale sprawdziły.

Kryspin Odpowiedz 2015-04-12 16:24:43

Bardzo pomocne! Pozostaje jeszcze wybrać dobry materiał do ocieplenia. Jaki Wełna czy styropian? osobiście polecam osobom które stawiają na dobrą jakość, nie tylko cenę, materiały do ocieplenia od termo organiki, maja styropian z odpowiednim przeznaczeniem czy to fundamenty, fasada, dach. Do tego wziać tynki. Ocieplić dom metodą opisaną powyżej i gotowe.

Marek Odpowiedz 2015-04-10 14:24:35

Też myślę, że samemu można spróbować ocieplić dom. Nie wygląda to na bardzo skomplikowane.

Wojtek Odpowiedz 2015-04-01 13:48:53

Napisane konkretnie i na temat. Sporo cennych uwag. Można samemu spróbować ocieplić dom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

 • Nowoczesny Plafon Kantoor White

 • Promocja

  Lampa wisząca Minelli Beżowo-Biała, Apla: Z...

 • Kinkiet zewnętrzny SQUER K Grafit/Ciemny popiel

 • Plafon Nature Berlin

 • Lampa Flexi Grochy Mix 3pł.

 • Lampa wisząca Romantica 2pł. Black

 • TK Lighting Zwis pojedynczy Alambre

 • ZTS zwis duży (ś:37) 1 pł. / patyna + czerwo...